PBKIK_Védjegy_kamara_protask PBKIK_BNI_protask
Pineapple

Megjelent! 100%-os támogatás óvodák új sporttermeinek építésére, vagy már meglévő óvodai tornaszobák fejlesztésére, átépítésére a Magyar Falu Program keretein belül!

Az Intézkedés célja:

A kiírás célja, hogy az 5000 fő, és az ez alatti állandó lakosságszámú településeken új sporttermek jöjjenek létre, vagy a meglévő és elavult állapotú tornaszobák fejlesztésre kerüljenek az óvodákban, ezáltal a vidéki kistelepülések hátrányainak mérséklése, az életminőség és a közszolgáltatások elérhetőségének javítása.

A támogatás intenzitása: 100%

Előleg: 100%

A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege:

 

Újépítésű sportterem, tornaszoba esetén a

maximális támogatási összeg

(millió forint)

Tornaszoba fejlesztése, felújítása, átépítése, átalakítása, korszerűsítése és bővítése

esetén a maximális támogatási összeg

(millió forint)

Óvoda 30 15

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. melléklet szerinti követelményeknek megfelelő eszközök és felszerelések beszerzése

 

A támogatási összeg 20 %-ig támogatható.

 

Pályázatra jogosultak köre:

Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén:

  • azok a települések, ahol az állandó lakosság száma 5000 fő, vagy ez alatti, a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján;

Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén:

  • azok a társulások, amelyeknek a fejlesztés helye szerinti tagtelepülésén az állandó lakosság száma 5000 fő, vagy ez alatti, a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján

Önállóan támogatható tevékenységek:

  • Óvodai tornaszoba fejlesztése, átépítése, átalakítása, korszerűsítése és bővítése (például: fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, hőszigetelés, meglévő világítási rendszerek, megújuló energiaforrás alkalmazása, vizesblokk, öltöző, stb.);

Óvodai tornaszoba fejlesztése abban az esetben is támogatható, ha tornaszobaként az óvoda épületétől elkülönülő egyéb, a pályázó önkormányzat tulajdonában lévő (például kultúrház) épületet használnak.

  • Óvodai sportterem, tornaszoba építése

Amennyiben a fejlesztéssel érintett épület nem kizárólag a kiírás céljának megfelelő funkciót lát el, de az ellátott funkciók mindegyike kizárólag önkormányzati feladatellátást szolgál, úgy a tervezett tevékenységhez kapcsolódó építési, fejlesztési munkálatok támogathatóak.

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:

  • A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 2. melléklet szerinti követelményeknek megfelelő eszközök és felszerelések beszerzése;
  • Akadálymentesítés;
  • Előkészítési, tervezési tevékenységek (pályázati dokumentáció összeállítása, műszaki/építészeti tervdokumentáció elkészítése, tervezés, engedélyezés, hatósági eljárások költsége);
  • Közbeszerzési eljárások lefolytatása (közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység, közbeszerzési eljárás költsége);
  • A megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (pl. műszaki ellenőri szolgáltatás, projektmenedzsment költsége);

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenység:

  • Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása.

Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására 2020. augusztus 05. és 2020. szeptember 04. között van lehetőség.

A sikeres kapcsolatfelvétel érdekében minden mező kitöltése szükséges.