PBKIK_Védjegy_kamara_protask   

Megjelent a rugalmas és családbarát foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban pályázati lehetőség. Támogatás bérre, járulékra, képzésre, eszközbeszerzésre és kis léptékű infrastruktúrafejlesztésre.

Kiknek ajánljuk:

 • olyan legalább 10 főt foglalkoztató munkáltatóknak, amelyek rugalmas foglalkoztatási formákat kívánnak bevezetni vagy jelenleg is alkalmaznak nem formalizált keretek között ilyen megoldásokat, úgy mint:
  • részmunkaidő,
  • távmunka,
  • munkakör megosztása (job-sharing),
  • rugalmas munkaidő (flexi-time), munkaidőkeret,
  • osztott munkaidő,
  • kötetlen munkarend.

Igényelhető támogatási összeg:

 • minimum 3,1 millió Ft
 • maximum 15 millió Ft
 • igényelhető előleg maximum a támogatás 50%-a (minimum 5 millió Ft elnyert támogatás esetén)

Benyújtási határidő, elbírálás:

A támogatási kérelmek benyújtására a 2016. december 1. napjától 2018. november 30. napjáig van lehetőség, amelyek egyszerűsített kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek elbírálásra.

Támogatást igénylők köre:

Kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni cégek, SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, szövetkezetek, amelyek:

 • rendelkeznek legalább két lezárt teljes üzleti évvel
 • Magyarországon vagy EGT területén székhellyel rendelkeznek
 • átlagos statisztikai létszámuk a támogatási kérelem benyújtását megelőző hónap nyilvántartása szerint minimum 10 fő volt
 • 651/2014/EU Rendelet 1.sz. melléklete alapján kis- és középvállalkozásnak minősülnek
 • megvalósítás hely csak a kevésbé fejlett régiók (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl) területén lehet
 • a támogatást igénylőnek a kevésbé fejlett régiók területén minimum telephellyel kell rendelkeznie
 • kizárólag a GINOP-5.3.1-14 kódszámú felhívás keretében munkáltatói átvilágítást végző szervezetek által kiállított átvilágítási jegyzőkönyvben és átszervezési tervben meghatározott tevékenységek támogathatók

Támogatási intenzitás:

Támogatási kategória Maximális támogatás
Csekély összegű (de minimis) támogatás 100%
Hátrányos helyzetű munkavállaló felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatás 50%
Megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás 75%
A  megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásával járó többletköltség ellentételezéséhez nyújtott támogatás 70%
Képzési támogatás Kisvállalkozás 70%
Középvállalkozás 60%
Megváltozott munkaképességű munkavállaló vagy hátrányos helyzetű munkavállaló részére nyújtott képzés 70%

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

 • munkakör átszervezéséhez, rugalmas foglalkoztatási forma bevezetéséhez kapcsolódó tanácsadás
 • munkakörök átalakításához, rugalmas foglalkoztatáshoz kapcsolódó vezetői képzés, coaching, műhelymunkák
 • munkakörök átalakításához, rugalmas foglalkoztatáshoz kapcsolódó munkavállalói képzés, műhelymunkák
 • munkahelyi mentor foglalkoztatása
 • kötelező nyilvánosság biztosítása

Választható tevékenységek:

 • új munkavállaló foglalkoztatása (bérköltség támogatás 3-6 hónapon keresztül)
 • új munkavállaló esetében munkavállaló képzési költsége (csak az előző ponttal együtt támogatható)
 • rugalmas foglalkoztatás bevezetéséhez szükséges eszközök, immateriális javak (pl. munkaállomás kialakítása, távmunka végzéséhez laptop, szoftver)
 • rugalmas foglalkoztatás bevezetéséhez kapcsolódó infrastrukturális és ingatlan beruházás
 • megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásával kapcsolatban:
  • bérköltség támogatás 3-6 hónapra,
  • munkakör betöltéséhez kapcsolódó munkavállalói képzés,
  • átalakított vagy segítség nyújtására alkalmas technológiai felszerelések beszerzése,
  • munkahely akadálymentesítéséhez szükséges kisebb ingatlan beruházás,
  • rehabilitációs szakmérnök tanácsadás.

Kötelező vállalások:

 • Képzésbe bevontak száma: minimum 2 fő
 • Képzést eredményesen elvégzett személyek aránya: 5 fő alatt a képzésbe bevontak 100%-a, 5 fő felett minimum a képzésbe bevontak 80 %-a
 • Rugalmas foglalkoztatási formával érintett munkakörök száma: minimum 1 munkakör
 • Rugalmas foglalkoztatási formában foglalkoztatott munkavállalók aránya az összes munkavállaló számához viszonyítva: min. 5 % (de legalább 1 fő)
 • Újonnan felvett munkavállalók száma (foglalkoztatás bővítés esetén): a projekt keretében felvett új munkavállalók száma

Egyéb feltételek:

 • részmunkaidős foglalkoztatás és munkakör megosztása akkor támogatható, ha az a foglalkoztatás bővítésével jár
 • a projekt keretében létrejött átalakítás nem eredményezhet a munkavállaló számára kedvezőtlen feltételeket
 • a rugalmas foglalkoztatás bevezetéséhez szükséges képzési tevékenységek költségeinek el kell érnie a bruttó 2,5 millió Ft-ot.
 • felvett új munkavállaló lehet: 6 év alatti gyermeket nevel szülő, ápolási díjban részesülő személy
 • foglalkoztatás bővítéséhez elszámolt bértámogatás esetén a továbbfoglalkoztatási kötelezettség a támogatott foglalkoztatásnak megfelelő időszak, hátrányos helyzetű személy esetén a támogatott foglalkoztatás felével megegyező időszak
 • foglalkoztatás bővítéséhez akkor számolható el új munkavállaló bérköltsége, ha a projekt keretében legalább 3 munkakört átalakít. Minden 3 átalakított munkakör esetén egy új munkavállaló bérköltsége számolható el.
 • vállalkozásonként egy mentor foglalkoztatása támogatható, kizárólag munkaviszony keretében foglalkoztatható, legalább három év tapasztalattal és legalább egy éves munkaviszonnyal kell rendelkeznie a támogatást igénylőnél

 

A pályázatírást és a teljes megvalósítási menedzsmentet eredményorientált konstrukcióban vállaljuk pécsi irodánkban. Keressen fel minket még ma!