PBKIK_Védjegy_kamara_protask PBKIK_BNI_protask
Pineapple

Borszőlőültetvény telepítés támogatása újra  50-60% EU-s támogatással

Igényelhető támogatási összeg

 • Egyéni projekt : max 75 millió Ft.
 • Kollektív projekt: max 150 millió Ft.

Támogatás intenzitása

 • 50%-a (KMR-ben 40%)
 • Fiatal mezőgazdasági termelő +10%
 • Kollektív projektek +10%

A Felhívás célja

 • Kertészeti ágazatokban érdekelt mezőgazdasági termelők versenyképességének javítása.
 • Mezőgazdasági termelők közötti együttműködések támogatása.

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek

 • Új borszőlőültetvény telepítése.

Benyújtásra nyitva álló időszak

 • 2018. 02. 15-től- 2020. 08. 31-ig lehetséges.

Önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Az öntözőrendszer vízellátását biztosító vízvisszatartás létesítményeinek kialakítása. (pl. közepes nagyságú tározók)
 • Geotextíliák elhelyezése, tározótér kialakítása, tározó terek vízzáró szigetelése, tábla szintű vízkormányzási művek kialakítása.
 • Az öntözőrendszer vízellátását biztosító öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása.
 • Vízi létesítményekhez kapcsolódó építmények építése, vízkivételi művek kialakítása, gépek, berendezések és szerelvények telepítése, vízfogyasztásmérő berendezések telepítése, mikroöntözés esetén a vízminőséget javító berendezések beszerzése, számítógépes szoftverek, IKT fejlesztések vásárlása, tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása.
 • Víztakarékos öntözési infrastruktúra és kapcsolódó műtárgyainak kiépítése.
 • Vízi létesítményekhez kapcsolódó építmények kialakítása, gépek, berendezések és szerelvények telepítése, vízfogyasztásmérő berendezések telepítése, számítógépes szoftverek, IKT fejlesztések vásárlása, tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása.

A III. támogatási pont keretében kizárólag csepegtető vagy mikroszórófejes öntözési rendszer építhető ki.

Általános elvárások

 • ültetvényméret: min 0,25 ha
 • táblaméret: min 0,25 ha
 • tőszám: min. 4000 db oltvány/dugvány/ha
 • Az érintett ültetvényt a következő 13. borpiaci év végéig művelési kötelezettség terheli.
 • A telepítéshez felhasznált szaporítóanyag származását az első kifizetési kérelem benyújtásakor kell igazolni.
 • Az ültetvény beállottságának az első öt borpiaci évben el kell érnie a 90%-os szintet, az ezt követő tíz borpiaci évben a 85%-os szintet.
 • Kizárólag új, korábban nem használt alapanyagok beszerzésével, felhasználásával hajtható végre.
 • Az ápolási kötelezettség teljesítéséről a www.szechenyi2020.hu weboldalon gazdálkodási naplót vezetni.
 • A művelési kötelezettség időtartama alatt a támogatott projektet a rendeltetésének megfelelően, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával kell használni, üzemeltetni.
 • Öntözésfejlesztés esetén ki kell építeni vízfogyasztás-mérő rendszert, ha még nem létezik.

Kötelező vállalások

 • A fenntartási időszak alatt fenntartja a bázislétszámot, valamint a foglalkoztatottak számának bővítésére tett vállalását.

Támogatást igénylők köre

 • Mezőgazdasági termelők.
 • Termelői csoport és termelői szervezet.
 • Megvalósítás helyszíne: borvidékbe sorolt településen.

Jogosultsági feltételek:

Mezőgazdasági termelők

 • A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek (kollektív beruházás esetén tagok legalább 50%-ának).
 • A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

Termelői csoport, termelői szervezet

 • A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben a tagok összeszámolt árbevétel legalább 50%-ának mezőgazdasági tevékenységből kell származnia.
 • A tagok legalább 50 %-ának igazolnia kell a legalább 6000 euró STÉ értékű üzemmérettel való rendelkezést a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozóan.

Határidők

 • A projekt fizikai befejezésére 24 hónap áll rendelkezésre.

Érdeklődöm a pályázati felhívás kapcsán:

A sikeres kapcsolatfelvétel érdekében minden mező kitöltése szükséges.


A pályázatírást és a teljes megvalósítási menedzsmentet eredmény orientált konstrukcióban vállaljuk pécsi irodánkban. Keressen fel minket még ma!