PBKIK_Védjegy_kamara_protask PBKIK_BNI_protask
Pineapple

Egyedi szennyvízkezelés megvalósítása vidéki térségek falvaiban akár 95%-os támogatási intenzitással.

Kiknek ajánljuk?

 • önkormányzatok (kistelepülések)
 • önkormányzatok társulásai

Pályázók köre:

 • vidéki térségben lévő, kizárólag 2000 lakosegyenérték alatti településekről/településrészekről nyújtható be pályázat
 • nem támogathatóak:
  • a 25/2002 (II.27.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott agglomerációs településlistákon szereplő települések
  • Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó települések

Támogatás összege:

 • maximum 155 millió Ft
 • igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50 %-a, maximum 77,5 millió Ft.

Támogatás intenzitása:

Járási kategória  Nem besorolt Kedvezményezett Fejlesztendő Komplex programmal fejlesztendő
Maximális
Támogatási Intenzitás
75% 85% 90% 95%

Benyújtási határidő:

A támogatási kérelmek benyújtására a 2016. április 22. napjától 2018. április 21. napjáig van lehetőség, amelyek standard (pontozásos) kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek elbírálásra.
Első értékelési határnapok:

 • 2017. december 13.
 • 2018. április 21.

I. Önállóan támogatható tevékenységek:

 1. Kisebb kapacitású, egyedi szennyvízkezelő berendezések beszerzésének segítségével a tisztított szennyvíz felszíni vízbe vagy elszikkasztás után talajba vezetése;
 2. Nagyobb kapacitású, több lakóingatlant kiszolgáló, egyedi szennyvízkezelő berendezések beszerzése 50 lakosegyenértékig, a hozzá kapcsolódó gyűjtőhálózat kialakítása;
 3. Egyedi, zárt szennyvíztárolók létesítése, az azokból nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz meglévő szabad kapacitással és fogadó műtárggyal rendelkező művi szennyvíztisztító telepre szállítása;
 4. A vízügyi és vízvédelmi hatóság által a szennyvíztisztító telepre határozattal megállapított bírság, vagy szintén határozattal a szennyezéscsökkentési ütemtervben megfogalmazott kötelezés alapján, továbbá a befogadó jó állapotának elérése érdekében a már meglévő, üzemelő 2000 lakosegyenérték alatti biológiai szennyvíztisztító telepek tisztított szennyvizének utótisztítása természetközeli szennyvíztisztítási eljárással;
 5. Decentralizált szennyvízkezelés: gyűjtőrendszer és egyedi szennyvízkezelő berendezések a tisztított szennyvíz helyben tartásával, természetközeli tisztított szennyvízhasznosítással (pl. nyárfás öntözés), vagy utótisztításával, felszíni víz, vagy talaj befogadóval;
 6. Gyűjtőrendszer és elé kapcsolt biológiával rendelkező természetközeli szennyvíztisztító telep kiépítése a tisztított szennyvíz felszíni vízbe vezetésével, vagy helyben tartásával, illetve a tisztított szennyvíz részbeni vagy teljes hasznosításával.

II. Önállóan NEM támogatható tevékenységek:

Általános költségek és immateriális javak költségei (max.  5%)

ebből:

 • Közbeszerzés (max. 1%)
 • Mérnöki feladatok (műszaki ellenőr max. 1%)
 • Projektmenedzsment (max. 2,5%)
 • Könyvvizsgálat (max. 0,5%)
 • Tájékoztatás és nyilvánosságbiztosítás (max. 0,5%)

Ingatlan vásárlás (max. 2%)

Infrastruktúra-fejlesztés (max. 15%)

ebből:

 • Terület előkészítés (max. 2%)

Speciális előírások

 • Valamennyi támogatható tevékenység tekintetében elvárás, hogy a projekt keretében megvalósuló fejlesztés minimum 50 lakosegyenérték ellátását kell, hogy szolgálja.
 • Az adott fejlesztés lakosegyenértékét tekintve legalább 80%-ban lakóingatlanon kell, hogy megvalósuljon.
 • Engedély- vagy bejelentés-köteles építési tevékenység esetében a támogatási kérelemhez legalább az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentum, valamint a hatósághoz benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentáció szükséges.
 • Vízjogi engedélyköteles beruházás esetében a támogatási kérelem benyújtásának feltétele legalább az elvi vízjogi engedély megléte.
 • Építés esetében a támogatási kérelem keretében történő költségvetés tervezés és a kifizetési kérelemhez kapcsolódó elszámolás az ÉNGY-ben szereplő tételek azonosítója szerint történik.
 • Építéssel járó beruházás esetén építési műszaki ellenőr alkalmazása és építési napló vezetése kötelező.
 • Gép és eszközbeszerzés esetén három egymástól és a pályázótól független azonos műszaki paraméterekkel rendelkező árajánlat szükséges.
 • Ha a kedvezményezett foglalkoztatottak számának bővítésére tesz vállalást, akkor legkésőbb az üzemeltetési kötelezettség 3. évében kötelező legalább 1 fő foglalkoztatás bővítés.

Fenntartási kötelezettség

 • a projekt pénzügyi befejezésétől számított 5 év.

 

 

A pályázatírást és a teljes megvalósítási menedzsmentet eredményorientált konstrukcióban vállaljuk pécsi irodánkban. Keressen fel minket még ma!