PBKIK_Védjegy_kamara_protask PBKIK_BNI_protask
Pineapple

Megjelent! Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében 

Igényelhető támogatási összeg:

A projekt vissza nem térítendő támogatásból, hitelrészből és önrészből tevődik össze:

 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: min 50 millió Ft, max. 500 millió Ft.
 • Az igényelhető kölcsön összege min. 25 millió Ft, max. 250 millió Ft.

Támogatás intenzitása:

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 30-55% (székhelytől és cégmérettől függően)

Előleg:

A vissza nem térítendő támogatás max. 75%-a.

Benyújtásra nyitva álló időszak:

2017. február 08. – 2019. február 08.

Támogatást igénylők köre:

Mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok:

 • amelyek rendelkeznek legalább kettő lezárt, teljes üzleti évvel,
 • melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt,
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
 • amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá.

Nagyvállalat abban az esetben adhat be támogatási kérelmet, ha a támogatási kérelemben bemutatja, hogy a projekt eredményéből, hasznaiból a KKV-k hogyan részesülnek.

Gazdálkodási formakód szerint:

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

Önállóan támogatható tevékenységek:

Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében:

Kísérleti fejlesztés: a meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, alakítása és felhasználása új vagy javított termékek, eljárások vagy szolgáltatások kidolgozása céljából.

 • Új vagy javított termékek, eljárások és szolgáltatások prototípusainak és kísérleti modelljeinek kidolgozása, illetve kiállítása, tesztelése és jóváhagyása abban az esetben, ha e tevékenységek elsődleges célja a véglegesnek még nem tekinthető termék, eljárás vagy szolgáltatás továbbfejlesztése,
 • olyan prototípusok és kísérleti modellek kifejlesztése, amelyek kereskedelmi végterméknek minősülnek, mert előállításuk túlságosan költséges ahhoz, hogy az kizárólag demonstrációs és hitelesítési céllal történjen.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

Regionális beruházási támogatás keretében:

(Kizárólag azon vállalkozások esetében támogatható, amelyek a támogatást nem elsődleges mezőgazdasági termeléshez veszik igénybe) (max. a projekt elszámolható költségeinek 35%-a)

 • Eszközbeszerzés (Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése)
 • A projekt céljához feltétlenül szükséges épület építése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések.

A regionális beruházás keretében beszerzett eszközök a projekt megvalósítási időszakának végéig a termelési célra nem használhatóak.

Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében:

(Kizárólag azon vállalkozások esetében támogatható, amelyek a támogatást nem elsődleges mezőgazdasági termeléshez veszik igénybe)

 • Projektmenedzsment tevékenység
 • A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében:

(Kizárólag azon vállalkozások esetében támogatható, amelyek a támogatást nem elsődleges mezőgazdasági termeléshez veszik igénybe)

 • Kötelező nyilvánosság biztosítása tevékenység.

Egyéb előírások:

Azon projektek támogathatóak, amelyek közvetlenül vagy közvetve illeszkednek a Nemzeti S3-ban meghatározott nemzeti ágazati prioritások vagy intelligens technológiák valamelyikéhez.

A nemzeti ágazati prioritások:

 1.  Egészséges társadalom és jólét;
 2.  Fejlett jármű- és egyéb gépipari technológiák;
 3.  Tiszta és megújuló energiák;
 4.  Fenntartható környezet;
 5.  Egészséges és helyi élelmiszerek;
 6.  Agrár-innováció;

Intelligens technológiák:

 1. fotonika, lézertechnológia
 2. különleges anyagok, korszerű anyagok, modern anyagtechnológiák
 3. bionika
 4. nem gépipari fémfeldolgozás
 5. elektronika és félvezető-technológia
 6. korszerű szénhidrogén technológia (kőolaj, földgáz)
 7. korszerű csomagolástechnikai technológiák
 8. vegyipar (pl. gumiipar, műanyagipar, intermedier, műtrágya és kozmetikumok gyártása)
 9. építőipar (építőanyag-technológiák)
 10. textilipar
 11. fa- és bútoripar
 12. logisztika
 13. kulturális és kreatív ipar

Elszámolható költségek köre

Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében

 1. Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei (személyi jellegű ráfordítás).
 2. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei (nem haladhatják meg a kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás kategórián elszámolható költségek 50%-át.) A piaci feltételek szerint harmadik féltől megrendelt kutatás-fejlesztési tevékenység díja, valamint a tanácsadás és hasonló szolgáltatások költségei, ha azokat kizárólag a projekt céljaira veszik igénybe.
 3. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek (anyagköltségek).
 4. Beruházási költségek:
 • Eszközbeszerzés költségei,
 • Immateriális javak beszerzésének költsége.

Regionális beruházási támogatás keretében (maximum a projekt elszámolható költségeinek 35%-a)

Beruházáshoz kapcsolódó költségek:

 1. Eszközbeszerzés költségei: A beruházás érdekében felmerült új eszközök, bekerülési értéke (amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is).
 2. Építéshez kapcsolódó költségek: A beruházás érdekében felmerült építési és alap infrastruktúra fejlesztés, bekerülési értéke (a fajlagos korlátok betartása mellett számolhatóak el)

Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében

 1. Projekt menedzsmenthez kapcsolódó költségek (max. 2,5%)
 2. A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások költsége
 • Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége (max. 0,5%)

Kötelező vállalások:

 • K+F ráfordítások szintjének megőrzése: A támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt megvalósítás befejezési évét közvetlenül követő két üzleti évben együttesen, a társasági adóbevallásban szereplő K+F ráfordítások összege eléri a kapott támogatás 30%-át.

Egyéb elvárások:

 • A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel illetve a kölcsönnel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie,
 • saját tőke nem lehet negatív és csökkenhet a jogszabályban előírt legkisebb mérték alá,
 • a projekt maximális elszámolható költsége: az előző éves nettó árbevétel összege,
 • támogatásban nem részesíthetők, akik a GINOP-2.1.1-15, GINOP-2.1.7-15 és GINOP-2.2.1-15 kódszámú felhívásban nyertes pályázattal rendelkeznek.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

Legfeljebb 24 hónap.

Fenntartási kötelezettség:

5 év, KKV-k esetében 3 év.

A pályázatírást és a teljes megvalósítási menedzsmentet eredményorientált konstrukcióban vállaljuk pécsi irodánkban. Keressen fel minket még ma!