PBKIK_Védjegy_kamara_protask PBKIK_BNI_protask
Pineapple

Az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának, nemzetközi piacokra való belépésének támogatása. (Előzetes tervezet alapján)

Figyelem: ez a kiírás kimondottan informatikai ágazatban működő cégek részére lesz elérhető!

Támogatás összege, intenzitása:

 • vissza nem térítendő támogatás: 2 millió Ft – 40 millió Ft
 • kedvezményes kamatozású kölcsön: 2,5 millió Ft – 50 millió Ft

A projekt elszámolható összköltsége – visszatérítendő, a vissza nem térítendő támogatás és önerő együttesen – legfeljebb 300 millió Ft lehet.

 •  A támogatást igénylő vállalkozás minimum 10% önrészt köteles biztosítani
 • A vissza nem térítendő támogatás összege:
  • 10% alatti arányú exportárbevétellel rendelkezők esetében: minimum 2 millió Ft, maximum 25 millió Ft
  • 10% vagy a feletti arányú exportárbevétellel rendelkezők esetében: minimum 2 millió Ft, maximum 40 millió Ft
 • A vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 40 %-a lehet
 • A kölcsön összege:
  • 10% alatti arányú exportárbevétellel rendelkezők esetében: minimum 2,5 millió Ft, maximum 32 millió Ft
  • 10% és a feletti arányú exportárbevétellel rendelkezők esetében: minimum 2,5 millió Ft, maximum 50 millió Ft
 • A kölcsön mértéke az összes elszámolható költség 50%-a lehet
 • A visszatérítendő támogatás összege meg kell, hogy haladhatja a vissza nem térítendő támogatás összegét.

Előleg: a megítélt támogatás 50%-a, de legfeljebb 20 millió forint

A támogatás maximális mértéke támogatható tevékenységtől függően:

Támogatási kategória Támogatási intenzitás
Csekély összegű (de minimis) támogatás 90%
Kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás 50%
Kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás 50%

A támogatási kérelem vissza nem térítendő és kölcsönösszeg finanszírozása fenti százalékoktól lehet magasabb (max 90%) a támogatás tartalomra vonatkoznak a fenti százalékok.

Támogatást igénylők köre:

Magyarország, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező, gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó, kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű, IKT ágazatban működő gazdasági társaságok, amelyek:

 1. mikro-, kis- és középvállalkozások
 2. legalább két lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel rendelkeznek (előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele)
 3. amelyek a felsorolt TEÁOR’08 főtevékenységgel rendelkeznek és/vagy a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben az árbevételük legalább 50%-a infokommunikációs tevékenységből származott
 4. amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,
 5. amelyek a kevésbé fejlett régiókban székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkeznek (és ott legalább egy fő állandó foglalkoztatottat legkésőbb a projekt megkezdésétől alkalmaznak)
 6. amelyek nem minősülnek Induló vállalkozásnak.

Támogatási kérelem csak az alábbi (TEOR’08 lista) Fejlesztendő tevékenységre irányulhat:

 • 2620 Számítógép, perifériás egység gyártása
 • 5821 Számítógépes játék kiadása
 • 5829 Egyéb szoftverkiadás
 • 6110 Vezetékes távközlés
 • 6120 Vezeték nélküli távközlés
 • 6130 Műholdas távközlés
 • 6190 Egyéb távközlés
 • 6201 Számítógépes programozás
 • 6202 Információtechnológiai szaktanácsadás
 • 6203 Számítógép-üzemeltetés
 • 6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
 • 6311 Adatfeldolgozási szolgáltatás
 • 6312 Világháló-portáli szolgáltatás
 • 6399 M.n.s. egyéb információs-szolgáltatás

Gazdálkodási formakód szerint:

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 141 Európai részvénytársaság (SE)
 • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

A projekt területi korlátozása

 • Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek
 • A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet (legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie)

Benyújtási határidő:

A támogatási kérelmek benyújtására a 2016. november 2. – 2018. november 2. napjáig van lehetőség.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek:

 • piaci információk beszerzése (piacelemzés, piacfelmérés, piackutatás, ügyféladatbázis igénybevétele)

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • IKT termékek és szolgáltatások ágazati specifikációja, testreszabása, továbbfejlesztése, tesztelése
 • új IKT termék verziók és szolgáltatások kapcsán fejlesztői és tesztkörnyezet kialakítása, fejlesztői és felhasználói kézikönyvek elkészítése
 • nemzetközi szakkiállításokon, konferenciákon, egyéb rendezvényeken (pl. termékbemutatókon, szoftverbemutatókon, B2B partnertalálkozókon) való részvétel
 • piacra jutás támogatása (marketing tevékenységek, egyéb piacra jutáshoz kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele)
 • tanácsadás igénybevétele, beleértve a szoftver és IT szolgáltatás lokalizációt (fordítás és honosítás) és a külpiaci megjelenést lehetővé tevő online fejlesztést (pl.: több nyelven elérhető)
 • szerzői jogi, szabadalmi és iparjogvédelmi dokumentáció honosítása
 • külpiaci tevékenységért felelős, belföldön foglalkoztatott munkatárs(ak) tevékenysége.

Kötelező vállalások:

 • kapott támogatás révén legalább a projekt vissza nem térítendő támogatás összegével növeli nettó értékesítési árbevételét a támogatási kérelem beadása előtti utolsó lezárt üzleti év értékéhez képest a fenntartási időszak 2. évének végéig
 • a piacra juttatni kívánt termék/szolgáltatás tekintetében a megcélozni kívánt országra vonatkozó piackutatást végez a projekt keretében külföldön megvalósuló tevékenységet (kiállítás, vásár, cégbemutató) megelőzően
 • vállalja, hogy:
  • a projekt fizikai befejezéséig a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. cégadatbázisában regisztrál
  • a projekt fizikai befejezésének időpontjától és a fenntartási időszak alatt folyamatosan rendelkezik saját domainnel és honlappal, amelyen van idegen nyelvű tájékoztatás is legalább a vállalkozás tevékenységéről és elérhetőségeiről.

Egyéb elvárások

 • Saját tőke nem lehet negatív és nem csökkent a jogszabályban előírt legkisebb mérték alá
 • A projekt megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.
 • Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi Régió területén megvalósuló projektek.
 • A projekt keretében tervezett minden tevékenységnek, a költségek felmerülésének a megvalósítás helyszínén kell történnie.
 • A megvalósítás helyszínének működő székhelynek/telephelynek/fiókteleptelepnek kell lennie
 • A Kedvezményezett a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában biztosíték nyújtására kötelezett
 • A visszatérítendő támogatás összege meg kell, hogy haladhatja a vissza nem térítendő támogatás összegét
 • Nem ítélhető támogatás GINOP-1.3.1-15 konstrukció kapcsán pozitív támogatási döntéssel rendelkezőknek

 

 A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: legfeljebb 24 hónap

Fenntartási kötelezettség: a projekt megvalósításától számított 3 év

 

A pályázatírást és a teljes megvalósítási menedzsmentet eredményorientált konstrukcióban vállaljuk pécsi irodánkban. Keressen fel minket még ma!