Pineapple

PBKIK_Védjegy_kamara_protask PBKIK_BNI_protask

ÚJRA BEADHATÓ! Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel. 


Támogatás mértéke, intenzitása:t

 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: 1,5 millió Ft, max. 50 millió Ft.
 • Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: min. 1,5 millió Ft, max. 50 millió Ft.
 • Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét.
 • A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 45%-a

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás és kölcsön együttes támogatási intenzitása összesen nem haladhatja meg az alábbi maximumokat. E megfelelést támogatási kategóriánként kell biztosítani.

a) Energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás igénybevétele esetén:
– középvállalkozás esetében 55%,
– mikro- és kisvállalkozás esetében a 65% lehet.
b) Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás esetén:
– középvállalkozás esetében az elszámolható költségek 70%-a,
– mikro- és kisvállalkozás esetében 80%-a lehet.
c) Csekély összegű támogatás esetén az elszámolható költségek 100 %-a lehet

Előleg: 50%, de legfeljebb 25 millió Ft

Támogatást igénylők köre:

Mikro-, kis-, és középvállalkozások:

 • amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel
 • melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei

Jogi forma szerint:

 • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok
 • SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek

Gazdálkodási formakód szerint:

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 • 228 Egyéni cég
 • 231 Egyéni vállalkozó

A projekt területi korlátozása:

 • Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.
 • A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

Önállóan támogatható tevékenységek:

A) Projekt-előkészítési tevékenységek:

 • Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok elkészítése

B) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek (min. projekt összktg.-50%):

 1.  Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése
 2.  Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése
 3.  Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

Csak és kizárólag az I. és/vagy a II. projektelem megvalósítása esetén támogatható a III. tevékenység.

C) Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek (min. projekt összktg.- 10%-a):

 1. Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre
 2. Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából
 3. Napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához
 4. Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre

Benyújtási határidő:

A támogatási kérelmek benyújtására a 2017. március 16-tól 2019. március 18-ig van lehetőség.

A kiválasztás folyamatosan, egyszerűsített eljárásrendben, beérkezési sorrendben történik!

Elszámolható költségek:

I. Projektelőkészítési költség (max. 5%,)

 • Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége

II. Beruházási költségek

 • Építéshez kapcsolódó költség
 • Eszközbeszerzéshez kapcsolódó költség

III. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei

 • Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége (max. 1%)
 • Nyilvánosság biztosításának költsége (max. 0,5%)
 • Egyéb műszaki jellegű szolgáltatások költsége
 • Egyéb szolgáltatási költség

Egyéb elvárások:

 • Új építés esetén legfeljebb nettó 200.000,- Ft/négyzetméter költség tervezhető, illetve számolható el maximális kiadásként (kizárólag a megújuló energiatermelő berendezések köré épített, technológiai célú, és az energiahordozók tárolására szolgáló építmény esetén)
 • Olyan épületek korszerűsítéséhez nyújtható támogatás
  • amelyek 2006. december 31. napjáig kiadott építési engedéllyel rendelkeznek
  • támogatási kérelem benyújtását megelőző 1 évben rendeltetésszerűen használatban álltak
 • Pontozásos szempontrendszer a kiválasztásnál
  • energetikai mutatók és fajlagos költségek alapján
  • lezárt üzleti év gazdálkodási adatai alapján

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

legfeljebb 12 hónap

Fenntartási kötelezettség:

3 év (fizikai projektzárástól)

Kölcsön kondíciói:

Kamat: 2%/év
Rendelkezésre tartás, előtörlesztés, szerződésmódosítás: díjtalan
A kölcsön futamideje: A Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 10 év, amely az esetleges türelmi és rendelkezésre tartási idővel együtt értendő.
Rendelkezésre tartási idő: A projekt fizikai befejezésétől számított legfeljebb 12 hónap, de nem lehet több, mint a Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 24 hónap.
Türelmi idő: A rendelkezésre tartás végétől számított max. 12 hónap, de max. a szerződéskötéstől számított 36 hónap utolsó napja.

Érdeklődöm a pályázati felhívás kapcsán:

A sikeres kapcsolatfelvétel érdekében minden mező kitöltése szükséges.

A pályázatírást és a teljes megvalósítási menedzsmentet eredményorientált konstrukcióban vállaljuk pécsi irodánkban. Keressen fel minket még ma!