PBKIK_Védjegy_kamara_protask PBKIK_BNI_protask
Pineapple

Telephelyfejlesztés megújulóenergia használatával – 50%-os intenzitással. Hitel nélkül!

Támogatás mértéke, összege:

 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: min. 1,5 millió Ft, max. 100 millió Ft.
 • A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 50%-a lehet.

Előleg: 

 • Az igénybe vehető támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás 50 %-a, legfeljebb 50 millió Ft.

Benyújtásra nyitva álló időszak:

 • 2018. március 14. – 2018. június 28.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

Projekt-előkészítési tevékenységek:

 • Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok elkészítése

Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek (min. a projekt összes elszámolható költségének a 30%-a):

 • Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése
 • Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése

Csak és kizárólag az I. és/vagy a II. projektelem megvalósítása esetén támogatható a III. tevékenység:

 • Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek (min. a projekt összes elszámolható költségének a 10%-a):

 • Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre
 • Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából
 • Napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához
 • Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre

Egyéb tevékenységek:

 • Műszaki ellenőri szolgáltatás.
 • Projektmenedzsment.
 • Az energetikai szakértő záró beszámolóhoz csatolandó nyilatkozatának és a megvalósított beruházás állapotát rögzítő, tanúsító program használatával készített hitelesített tanúsítványának elkészítése

Egyéb elvárások:

 • A Felhívás keretében a támogatást igénylő/ kedvezményezett kizárólagos tulajdonában álló épületek fejlesztése támogatható.
 • Olyan épületek korszerűsítéséhez nyújtható támogatás:
  • amelyek 2013. december 31. napjáig kiadott építési engedéllyel rendelkeznek,
  • 2006. december 31-ét követően nem estek át a jelen támogatási kérelemben fejlesztéssel érintett szerkezeti elemek uniós, költségvetési vagy egyéb támogatás igénybevételével energetikai korszerűsítésen, vagy amennyiben igen, úgy a támogatáshoz kapcsolódó fenntartási időszak véget ért, a projekt lezárult;
  • támogatási kérelem benyújtását megelőző 1 évben rendeltetésszerűen használatban álltak.
 • Olyan projektek támogathatóak, melyek esetében a belső megtérülési rátája (BMR) eléri a 0,5 %-ot, illetve nem haladja meg a 15,00%-ot.
 • Tetőszerkezeten elhelyezendő megújuló energiát hasznosító rendszerek támogatása csak abban az esetben lehetséges, amennyiben az épület tetőszerkezete a fejlesztést követő állapotban alkalmas a megújuló energiát hasznosító rendszer fogadására. A tartószerkezet megfelelősségét statikai szakvéleménnyel szükséges igazolni.
 • Új építés esetén legfeljebb nettó 200.000,- Ft/négyzetméter költség tervezhető, illetve számolható el maximális kiadásként (kizárólag a megújuló energiatermelő létesítmények, illetve hőtermelő cseréje esetén az új energiatermelő berendezések köré épített, technológiai célú, és az energiahordozók tárolására szolgáló indokolt nagyságú, de maximum 20 m2-s építmény építésére).
 • Nem nyújtható támogatás épületenergetikai fejlesztéshez, amennyiben az ingatlan hasznosítása során lakás/lakhatás célú fejlesztés valósulna meg
 • Pontozásos szempontrendszer a kiválasztásnál:
  • energetikai mutatók és fajlagos költségek alapján,
  • lezárt üzleti év gazdálkodási adatai alapján.

Pályázók köre:

Mikro-, kis-, és középvállalkozások:

 1. amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel
 2. melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;
 3. amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,

Gazdálkodási formakód szerint:

 1. 113 Korlátolt felelősségű társaság
 2. 114 Részvénytársaság
 3. 116 Közkereseti társaság
 4. 117 Betéti társaság
 5. 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 6. 228 Egyéni cég
 7. 231 Egyéni vállalkozók

Jogi forma szerint:

 1. kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok;
 2. SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek.

Elszámolható költségek:

Projektelőkészítési költség (max. 5%)

 • Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége

Beruházási költségek

 • Építéshez kapcsolódó költség
 • Eszközbeszerzéshez kapcsolódó költség

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei

 • Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége ( max. 1%)
 • Projektmenedzsment (max.  2,5%)
 • Egyéb műszaki jellegű szolgáltatások költsége
 • Egyéb szolgáltatási költség

A projekt területi korlátozása:

 • Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.
 • A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

 • legfeljebb 12 hónap

Fenntartási kötelezettség:

 • 3 év (fizikai projektzárástól)

Érdeklődöm a pályázati felhívás kapcsán:

A sikeres kapcsolatfelvétel érdekében minden mező kitöltése szükséges.

A pályázatírást és a teljes megvalósítási menedzsmentet eredmény orientált konstrukcióban vállaljuk pécsi irodánkban. Keressen fel minket még ma!