PBKIK_Védjegy_kamara_protask PBKIK_BNI_protask
Pineapple

Ültetvénytelepítés és öntözőrendszer-fejlesztések mezőgazdasági termelők számára 40-70%-os intenzitással

Kiknek ajánljuk?

 • meglévő ültetvény korszerűsítéséhez
 • fajtaváltáshoz
 • új ültetvény telepítéséhez
 • korábbi nyertes fiatal gazdák kertészeti részarány vállalás teljesítéséhez

A tervezett fejlesztés tartalmazhat:

 • Ültetvénytelepítést, korszerűsítést
 • Gép-és technológia beszerzést
 • Építési beruházást
 • Ingatlanvásárlást

Támogatás összege:

 • egyéni projektek esetén maximum 75 millió Ft
 • kollektív projekt esetén maximum 150 millió Ft

Pályázók köre:

 • mezőgazdasági termelő
 • termelői csoport, termelői szervezet
 • konzorcium

Támogatás intenzitása: 

 • A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem KMR területen az összes elszámolható költség 50 %-a.
 • Fiatal mezőgazdasági termelő számára + 10 százalék
 • A kollektív módon végrehajtott projektek + 10 százalék
  • termelői csoport, termelői szervezet
  • konzorcium

Feltételek:

 • támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben (fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben) mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 6 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik.
 • igazolni szükséges, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben (fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben) árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.
 • Konzorciumi formában illetve Termelői csoport, termelői szervezet esetében minden egyes tagnak külön-külön meg kell felelni az egyes feltételeknek.

Benyújtási határidő:

A támogatási kérelmek benyújtására a 2016. március 9. napjától 2018. március 8. napjáig van lehetőség, amelyek standard (pontozásos) kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek elbírálásra
Első értékelési határnapok:

 • 2017. július 31.
 • 2018. március 8.

I. Önállóan támogatható tevékenységek:

A) Ültetvény telepítése és korszerűsítése: új ültetvények telepítése, valamint a meglévő ültetvények felújítása, korszerűsítése, fajtaváltás, művelésmód-váltás.

B) Az ültetvényekben kiépített öntözőrendszer vízellátását biztosító a vízvisszatartás létesítményeinek támogatása fenntartható vízkészlet-gazdálkodás biztosításával, ezen belül víztározók létesítése.

C) Az ültetvényekben kiépített öntözőrendszer vízellátását biztosító öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása.

D) Az ültetvények víztakarékos öntözési infrastruktúrájának és kapcsolódó műtárgyainak kiépítése.

E) Az ültetvényekhez kapcsolódó energiatakarékos öntözési technológiák beszerzésének támogatása, öntözőberendezések energiafelhasználás hatékonyságának javítása.

II. Önállóan NEM támogatható:

(a projekt teljes elszámolható költségeinek arányában)

Általános költségek és immateriális javak költségei (max.  5%)

 • Közbeszerzés (max. 1%)
 • Mérnöki feladatok (műszaki ellenőr max. 1%)
 • Projektmenedzsment (max. 2,5%)
 • Könyvvizsgálat (max. 0,5%)
 • Tájékoztatás és nyilvánosságbiztosítás (max. 0,5%)

Ingatlan vásárlás (max. 2%)

Infrastruktúra-fejlesztés (max 15%)

 • ebből terület előkészítés (max 2%)

Speciális előírások

 • A projekttel kapcsolatos engedélyek esetében a támogatási kérelemhez legalább az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentum szükséges.
 • Ültetvénytelepítés csak termőhelyi minősítéssel rendelkező és legalább alkalmas besorolású földterületen valósulhat meg.
 • A legkisebb támogatható ültetvényméretnek el kell érni az 1 ha-t, a legkisebb támogatható táblaméretnek a 0,5 ha területnagyságot,
  • kivéve szamóca és spárga telepítése esetén, ahol a legkisebb támogatható ültetvényméret 0,5 ha, a legkisebb támogatható táblaméret 0,5 ha.
 • Az ültetvények telepítése esetében az ültetvényeket meghatározott ideig kötelező művelésben tartani (2-10 évig, növényfajtáktól függően, a pályázati felhívás szerint).
 • Gépbeszerzés esetén: szükséges három,egymástól független forgalmazótól származó, azonos műszaki paraméterekkel rendelkező gépre vonatkozó árajánlat.
 • Amennyiben a kedvezményezett munkavállalókat foglalkoztat köteles a megvalósítási és a fenntartási időszak alatt fenntartani a bázislétszámot (ha a kedvezményezett foglalkoztatottak számának bővítésére tesz vállalást, akkor a megnövelt létszámot kötelező fenntartani).

 

 

A pályázatírást és a teljes megvalósítási menedzsmentet eredményorientált konstrukcióban vállaljuk pécsi irodánkban. Keressen fel minket még ma!

Kertészeti támogatások - ültetvények, öntözés, gombatermesztés, növényház, gyógynövény