PBKIK_Védjegy_kamara_protask PBKIK_BNI_protask
Pineapple

Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért

Felhívás célja:

 • Rövid ellátási láncok és helyi, közvetlen értékesítési lehetőségek létrehozása és fejlesztése,
 • Mezőgazdasági termelők piacra juttatása által a jövedelmük növelése.

Pályázók köre:

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában vagy gazdasági társasági formában van lehetőség.

Támogathatóak azok a konzorciumok vagy gazdasági társaságok, amelyek:

 • legalább öt mezőgazdasági termelő és egy piacszervező szervezet együttműködésében jönnek létre,
 • tagjaik között legalább öt, mikrovállalkozásnál nem nagyobb mezőgazdasági termelő van.

Igényelhető támogatás összege:

 • A támogatás összege maximum 300.000, Eurónak megfelelő forintösszeg (92.949.000 Ft),
 • Csekély összegű támogatás esetén a támogatás összege maximum 200.000, Eurónak megfelelő forintösszeg (61.966.000 Ft).

Igényelhető támogatás intenzitása:

 • A REL csoporthoz kapcsolódó 5.5.1. pontnak megfelelő költségek esetében maximum 90%,
 • A projekt során megvalósuló, beruházásnak minősülő költségek, 5.5.2. pont esetében maximum 60%, (KMR régió esetében maximum 50%).

REL csoportok létrehozása és működtetése esetében elszámolható költségek:

 • Projekt-előkészítés költségei: a piackutatáshoz, célcsoport elemzéshez kapcsolódó költségek,
 • Projektmenedzsment költségek: a projekt előkészítési és megvalósítási időszakában végzett projektmenedzsment tevékenység személyi jellegű ráfordításai,
 • Saját teljesítés: a projektben ténylegesen közreműködők személyi jellegű ráfordításai,
 • A REL csoport közös tevékenységéhez kapcsolódó marketing és promóciós költségek,
 • Épület/építmény bérleti díja: az összes elszámolható költség max. 10 %-a.

Beruházási elemekhez kapcsolódó költségek:

 • A projekt (beruházás) előkészítésének költségei: általános költségek, például az építészek, mérnökök díjai, tanácsadási díjak, műszaki tervek, hatósági díjak, közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek, előkészülethez kapcsolódó egyéb szakértői díjak,
 • Épület/építmények átalakításának, bővítésének, felújításának költsége,
 • Eszközbeszerzés költségei: tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése.

Pályázók területi korlátozása:

A projektterv megvalósítási területe Magyarország.

Támogatható tevékenységek:

 • Termelői együttműködésen alapuló, rövid ellátási láncú értékesítési üzleti modell kialakítása és működtetése, ennek érdekében új REL csoport kialakítása és működtetése (a projektterv megvalósítása),
 • Létező REL-jellegű közvetlen értékesítést végző csoport esetén a projekttervben meghatározott, új projekt megvalósítása.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • A REL-csoport tevékenységét szolgáló marketing és promóciós tevékenységek,
 • A REL-csoport által értékesíteni kívánt élelmiszerek értékesítését, tárolását, hűtését, csomagolását, valamint az ezek előállításához szükséges alapanyag előkészítését szolgáló:
 • épület/építmény bérlése,
 • épület/építmény átalakítása, bővítése, felújítása.
 • Új eszköz, berendezés beszerzése (pl.: termék közvetlen fogyasztói értékesítését szolgáló, speciális felépítménnyel rendelkező haszongépjármű (hűtőautó), kerékpár, motoros tricikli, biztonságtechnikai eszköz, pénztárgép, POS terminál),
 • A REL-csoport tevékenységéhez szükséges piackutatás, célcsoport elemzés,
 • Immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, licencek, szerzői jogok és REL-hez kapcsolódó védjegyek megszerzése, saját védjegy kialakítása.

Jogosultsági feltételek:

 • A REL csoport tagjai nem lehetnek egymásnak kapcsolt vállalkozásai,
 • A REL csoport tagjai, illetve azok kapcsolt vállalkozásai nem lehetnek tagjai olyan REL csoportnak, amely már jelen felhívás keretében támogatásban részesült, illetve Támogatói Okirattal rendelkezik vagy ugyanabban az értékelési szakaszban nyújtott be támogatási kérelmet.
 • Mezőgazdasági termelőnek minősül az, akinek a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott,
 • A piacszervezési tevékenységet vállaló tag non-profit szervezet (egyesület, non-profit gazdasági társaság, alapítvány), illetve szociális szövetkezet és egyházjogi személy lehet.

Az elszámolható költségek mértéke:

Költségtípus Maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve a felhívás 5.5.1. pontja – a REL csoportok létrehozása és működtetése – esetében: Maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve a felhívás 5.5.2. pontja – beruházási elemekhez kapcsolódó költségek – esetében:
Marketing és promóciós költségek 25% nem elszámolható
Épület, építmény bérleti díj (a bérleti időszak és a megvalósítási, valamint a fenntartási időszak arányát figyelembe véve) 10% nem elszámolható
Épület/építmény építése, átalakítása, bővítése, felújítása nem elszámolható 10%
Haszongépjármű, motoros tricikli, illetve kerékpár beszerzése nem elszámolható 5%
Védjegy és minőségrendszer kidolgozása 25% nem elszámolható
Saját teljesítés 15% nem elszámolható
Általános költségek és immateriális
javak költségei, melyen belül:
5%
Projekt-előkészítési költségek (5.5.1.a., és 5.5.2.a. pontban foglalt költségek összesen, kivéve közbeszerzési eljárások lefolytatásának költsége) 2%
Közbeszerzési eljárások lefolytatása 1%
Műszaki ellenőri szolgáltatás 1%
Projektmenedzsment 2,5%
Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás 0,5% nem elszámolható
Könyvvizsgálat 0,5% nem elszámolható

Általános elvárások:

 • A projekt keretében kizárólag közvetlenül mezőgazdasági termelőtől beszerzett mezőgazdasági termék és élelmiszer közvetlenül a végső fogyasztónak történő értékesítése, illetve átadása valósítható meg.
 • A REL csoportnak ki kell alakítania az együttműködés megvalósításához szükséges működési feltételeket.
 • Konzorciumnak a 272/2014 Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 19. pontjának, valamint az 59. §-nak megfelelő együttműködés minősül.
 • A kedvezményezettnek a támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított 60 napon belül meg kell kezdeni a projektterv megvalósítását,
 • A projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályok betartása kötelező.

Benyújtásra nyitva álló időszak

A támogatási kérelmek benyújtására a 2017. június 19. napjától 2019. június 19. napjáig van lehetőség. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • 2017. július 19.
 • 2017. augusztus 21.
 • 2017. szeptember 19.
 • 2017. december 19.
 • ……………………..
 • 2019. június 19.

Elbírálás

Pontozás alapján történik.

Fenntartási kötelezettség

A projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 év.

Határidők

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre.

 

A pályázatírást és a teljes megvalósítási menedzsmentet eredmény orientált konstrukcióban vállaljuk pécsi irodánkban. Keressen fel minket még ma!