PBKIK_Védjegy_kamara_protask PBKIK_BNI_protask
Pineapple

Polgármesteri hivatal felújítása akár 50 millió forintig.

A felhívás célja:

A kiírás lehetőséget biztosít az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések polgármesteri hivatalainak külső és belső felújítására, korszerűsítésére, illetve a közös önkormányzati hivatalok felújítását is támogatja. A támogatás célja a települések számára igényes környezet megteremtése a hivatali ügyek intézésére. Jelen támogatás megoldási lehetőséget nyújt azon hivatali épületekkel kapcsolatban, amelyek külső, belső felújítása már régóta időszerűvé vált.

A támogatás intenzitása: 100%

Előleg: 100%

Maximálisan igényelhető összeg:

 • Közös önkormányzati hivatal esetében a székhely település tekintetében 50 millió forint.
 • Helyi települési önkormányzatok esetében, amelyek önálló polgármesteri hivatalt tartanak fenn 50 millió forint.
 • Közös önkormányzati hivatal esetében a tagtelepülés/kirendeltség esetében 30 millió forint.

Támogatható tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek

 • Kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő, önálló polgármesteri hivatal, vagy közös önkormányzati hivatal funkciót betöltő épület,
  • külső és belső felújítása;
  • átépítése, bővítése;
  • korszerűsítése (pl. fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, hőszigetelés, meglévő világítási rendszerek, info- és telekommunikációs hálózat korszerűsítése);
  • a polgármesteri hivatalhoz tartozó parkoló kialakítása, felújítása;
  • kizárólag az épület előtti járda építése és/vagy térkövezése;
  • akadálymentesítés.

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek

 • Megújuló energiaforrás alkalmazása;
 • Melléképület felújítása;
 • Bútorbeszerzés;
 • Azbesztmentesítés;

Jogosultak Köre:

 • Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén:

azok a települések, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő, vagy ez alatti.

 • Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén:

azok a társulások, amelyek valamennyi tagtelepülésének az állandó lakosságszáma 5000 fő, vagy ez alatti.

 • Közös önkormányzati hivatalok (GFO 325) esetén:

Amennyiben közös önkormányzati hivatal van, a székhely település és a tag település csak egy pályázatot nyújthat be ugyanazon épületre (azaz az épület tulajdonosa – vagy a székhely település, vagy a tag település jogosult a pályázat benyújtására). A székhely-, illetve a tagtelepülés esetében nem kizáró feltétel, hogy az állandó lakosságszám egy településen meghaladja az 5000 főt, ezen esetekben a megvalósítás helyszíne kizárólag az a tagtelepülés lehet, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő, vagy ez alatti.

Benyújtásra nyitva álló időszak: 2019. augusztus 29. napjától 2019. szeptember 12. napjáig.

A sikeres kapcsolatfelvétel érdekében minden mező kitöltése szükséges.