PBKIK_Védjegy_kamara_protask   

Az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló támogatás 

Kevesebb, mint egy hónapig benyújtható! A Kormány célkitűzése az építőipari ágazat fenntartható, modern technológián alapuló fejlődésének támogatása annak érdekében, hogy a hazai ipar meghatározó ágazata eleget tudjon tenni a növekvő volumenű megrendelői igényeknek.

Támogatásban részesíthetők köre:

Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező,

 • kis- és középvállalkozások, amennyiben
 • 10-249 fős alkalmazotti létszám
 • 10-43.99 TEÁOR közötti vagy a 71.11. TEÁOR tevékenységi területen működnek, valamint a 71.12, 71.20. tevékenységi körök, amennyiben a projekt (megvalósítandó fejlesztés) elválaszthatatlanul kapcsolódik építőipari kivitelezési tevékenység megvalósításához.
 • Ha az utolsó lezárt üzleti év gazdálkodási adatai szerint a teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete a 227.524,- Ft-ot eléri. (Számítása: az utolsó lezárt üzleti évben a teljes munkaidős munkavállalók bruttó bértömege / a főállású teljes munkaidőben alkalmazásban állók létszáma / 12 hónap)

  A bruttó bértömegbe nem számít bele az egyéb személyi jellegű ráfordítás és a munkaadói járulék sem.

Támogatható tevékenységek:

 1. a meglévőnél magasabb minőséget biztosító gépek és szerszámok beszerzése;
 2. meglévő gépek minőségének fejlesztése kiegészítő eszközökkel;
 3. termelési folyamat alapvető megváltoztatására irányuló induló beruházások;
 4. információs technológia-fejlesztés;
 5. új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések;
 6. a szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége;
 7. immateriális javak, különösen a hatékonyság növelését szolgáló szoftverek beszerzése
 8. a támogatott beruházáshoz kapcsolódó projektmenedzsment költség az elszámolható költség max. 5%-áig;
 9. beruházás-menedzsment képzésen való részvétel költsége.

Igényelhető támogatás: legalább 25 millió forint, legfeljebb 400 millió forint

Előleg: maximum 50%

Támogatás intenzitása:

 1. az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl régiókban 50%,
 2. a Közép-Dunántúl régióban 35%,
 3. a Nyugat-Dunántúl régióban 25%.
 4. a Közép-Magyarország régióban 35%, kivéve Piliscsaba és Pilisjászfalu településeken 20%.

A fenti területi besorolásonként meghatározott támogatási intenzitás kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal, középvállalkozás esetén 10 százalékponttal növelhető maximum.

Benyújtásra álló időszak: 2018.10.15. – 2018.11.05.

Érdeklődöm a pályázati felhívás kapcsán:

A sikeres kapcsolatfelvétel érdekében minden mező kitöltése szükséges.