PBKIK_Védjegy_kamara_protask PBKIK_BNI_protask
Pineapple

Megjelent! 100%-os támogatás új busz beszerzésére a Magyar Falu Program keretein belül!

Az Intézkedés célja:

A pályázat célja a falugondnoki és/vagy tanyagondnoki szolgáltatást működtető vagy új szolgáltatás indítását vállaló települések esetében a szolgáltatás biztosítását lehetővé tevő magas színvonalú, alacsonyabb károsanyag-kibocsátású és üzemanyag-fogyasztású gépjárművek beszerzésének támogatása.

A támogatás intenzitása: 100%

Előleg: 100%

A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege 15.000.000,- forint.

Pályázatra jogosultak köre:

Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén:

  • Azok a települések, ahol az állandó lakosság száma 5000 fő, vagy ez alatti, a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.

Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén:

  • Azok a társulások, amelyeknek a fejlesztés helye szerinti tagtelepülésén az állandó lakosság száma 5000 fő, vagy ez alatti, a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.

 Önállóan támogatható tevékenységek:

  • Új gépjárművek beszerzése és üzembe helyezése új szolgálat létrehozását vállaló települések részére.
  • Új gépjármű beszerzése és üzembe helyezése meglévő falugondnoki szolgálat esetén.
  • Régi gépjármű cseréje új gépjármű beszerzése és üzembe helyezése (Jelen kiírás keretében nem részesülhet támogatásban azon település, amelynek tulajdonában lévő tanyabusz vagy falubusz meghaladta a 160 000 km futásteljesítményt vagy a hat éves életkort, de korábbi támogatás keretében beszerzett járműre vonatkozóan a pályázat benyújtásakor még fenntartási kötelezettsége áll fenn.) azon falugondnoki szolgáltatást üzemeltető pályázók esetében, ahol nem áll fenn fenntartási kötelezettség.

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:

  • Projektmenedzsment tevékenysége.
  • Projekt-előkészítési, tervezési tevékenység.
  • A gépjármű rendeltetésszerű használatának kapcsán felmerülő tárgyi költségek.

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenység:

  • A beszerzett falubuszok és tanyabuszok fóliázása, emblémázása a Támogatói Okiratban, valamint a Magyar Falu Program Arculati Kézikönyvében rögzített feltételeknek megfelelően.
  • Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása.

Településenként egy darab gépjármű cseréje és/vagy beszerzése támogatható.

Jelen felhívás keretében Kizárólag olyan első üzembe helyezésű, legalább 8 de legfeljebb 16 utas szállítására tervezett és 8 métert meg nem haladó személyes új busz beszerzése támogatható, amely a támogatható tevékenység megvalósítását szolgálja, és meg kell felelnie a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat átültető magyar jogszabályoknak, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak.

Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására 2020. július 16. és 2020. augusztus 15. között van lehetőség.

A sikeres kapcsolatfelvétel érdekében minden mező kitöltése szükséges.