PBKIK_Védjegy_kamara_protask PBKIK_BNI_protask
Pineapple

Önkormányzati tulajdonban lévő temetők infrastrukturális támogatása akár 30 millió forintig.

A felhívás célja:

A pályázati kiírás célja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települési önkormányzatok tulajdonában lévő temetők állapotának javítása, valamint karbantartásukra, felújításukra, működési nehézségeik megoldásaira irányuló támogatás nyújtása.

A támogatás intenzitása: 100%

Előleg: 100%

Támogatható tevékenységcsoportok:

I. Csoport:

 1. Az igényelhető támogatás maximális összege az alábbi tevékenységekre 30 000 000 forint.
 2. Új ravatalozó építése;
 3. Meglévő ravatalozó bővítése (pl. filagóriával, illemhellyel);
 4. Meglévő ravatalozó külső és belső felújítási munkálatainak elvégzése;
 5. Temető akadálymentesítése.

VAGY

II. Csoport:

 1. Az igényelhető támogatás maximális összege az alábbi tevékenységekre 5 000 000 forint.
 2. Temetőhöz kapcsolódó épület vagy építmény külső és belső felújítása (pl. vizesblokk, illemhely);
 3. Urnafal kialakítása, felújítása, kolumbárium;
 4. Temetőben található közlekedési utak és egyéb infrastruktúra építése, felújítása;
 5. Jogszabályi kötelezettség megvalósítása érdekében tárgyi eszköz beszerzése (pl. halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tároló halott hűtő);
 6. Hulladéktároló;
 7. Temető bekerítése;
 8. A temetkezési helyek közvetlen környezetének megújítása (pl. kerítés, járda, parkosítás, parkoló kialakítása).

Egy támogatási kérelemben csak egy tevékenységcsoportra igényelhető támogatás.

Jogosultak Köre:

 • Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén:

azok a települések, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő, vagy ez alatti.

 • Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén:

azok a társulások, amelyek valamennyi tagtelepülésének az állandó lakosságszáma 5000 fő, vagy ez alatti.

Benyújtásra nyitva álló időszak: 2019. augusztus 12. napjától 2019. szeptember 05. napjáig.

A sikeres kapcsolatfelvétel érdekében minden mező kitöltése szükséges.