PBKIK_Védjegy_kamara_protask PBKIK_BNI_protask
Pineapple

Megjelent! 100%-os támogatás önkormányzatok tulajdonában lévő temetők fejlesztésére a Magyar Falu Program keretein belül!

A felhívás célja:

A pályázati kiírás célja a települési önkormányzatok számára a vidéki temetők állapotának javítására, karbantartásukra, felújításukra, működési nehézségeik megoldásaira irányuló támogatása nyújtása.

A támogatás intenzitása: 100%

Előleg: 100%

Támogatható tevékenységcsoportok:

Önkormányzati tulajdonban lévő temetők infrastrukturális támogatása

 • Új ravatalozó építése;
 • Meglévő ravatalozó külső és belső felújítási munkálatainak elvégzése;
 • Ravatalozó épületéhez közvetlenül kapcsolódó urnafal kialakítása, bővítése, felújítása (maximum 5 millió forint);
 • A ravatalozó épületének akadálymentesítése (melybe nem beleértendő az ingatlanon belüli közlekedési utak és egyéb infrastruktúra építése és felújítása);
 • Halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tároló, halott hűtő (maximum 5 millió forint)

Az igénybejelentések közül prioritást élveznek:

 • akik nem rendelkeznek a felhívás megjelenésekor ravatalozó szolgáltatással;
 • a meglévő ravatalozó épület állapota szakértői vélemény alapján kifogásolható

Az igényelhető támogatás maximális összege 30 000 000 forint.

Önkormányzati tulajdonban lévő temetők kiszolgálását segítő egyéb beruházások

A támogatás az alábbi tevékenységek megvalósítására vehető igénybe:

 • Temető területén lévő egyéb épület vagy építmény külső és belső felújítása;
 • Új, a ravatalozótól külön álló urnafal kialakítása, bővítése, meglévő különálló urnafal felújítása, kolumbárium (az urnafal elhelyezésére szolgáló épület) kialakítása, felújítása;
 • Jogszabályi kötelezettség megvalósítása érdekében, tárgyi eszköz beszerzése (például halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tároló, halott hűtő);
 • Hulladéktároló, illemhely kialakítása, felújítása;
 • Temető bekerítése;
 • A temetkezési helyek közvetlen környezetének megújítása (például kerítés építése, felújítása, parkosítás, parkrendezés, parkoló kialakítása);
 • Temetőben található közlekedési utak, járdák és egyéb infrastruktúra (például vízvételi helyek, locsolókút telepítése, lámpatestek/lámpaoszlopok elhelyezése) építése, felújítása

Az igényelhető támogatás maximális összege 5 000 000 forint.

Az igénybejelentések közül prioritást élveznek:

 • a meglévő épület vagy építmény állapota szakértői vélemény alapján kifogásolható

Egy támogatási kérelemben csak egy tevékenységcsoportra igényelhető támogatás.

Jogosultak Köre:

Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén:

 • azok a települések, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő, vagy ez alatti, a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján;

Benyújtásra nyitva álló időszak: 2020. augusztus 11. napjától 2020. szeptember 10. napjáig.

A sikeres kapcsolatfelvétel érdekében minden mező kitöltése szükséges.