PBKIK_Védjegy_kamara_protask PBKIK_BNI_protask
Pineapple


Egyházi épületek energetikai korszerűsítése akár 300 millió forintos támogatással és 100%-os intenzitással!

A felhívás célja:

Jelen konstrukció hozzájárul az épületek energiahatékonyságának javításához és a megújuló energiafelhasználás fokozására irányuló beruházások megvalósításához.

A támogatás mértéke, összege:

 1. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: min. 50, max. 300 millió Ft lehet.
 2. Előleg: 25%

A támogatás maximális mértéke:

 1. az összes elszámolható költség 100 %-a;
  • a támogatás mértékét projektenként szükséges megállapítani, az alábbi módon megállapított támogatási összeg és az elszámolható költség hányadosa alapján:

Az éves elsődleges energia fogyasztásának csökkenése [kWh] x 400 [Ft/kWh] + a projekt keretében tervezett kapacitás megújuló energia előállítására [kW] x 490 000 [Ft/kW].

Támogatást igénylők köre:

 • Közfeladatot ellátó bevett egyház, vagy annak közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személye.

Támogatást igénylők gazdálkodási forma kódja (GFO):

 • 551 (Bevett egyház);
 • 552 (Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy);
 • 555 (Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy).

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség!

Önállóan támogatható tevékenységek:

 1. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása épülethatároló szerkezetek fejlesztésével.
 2. Intézmények fűtési, hűtési, szellőztetési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Projekt-előkészítés
 • Megvalósítás
  • Szakmai célt szolgáló tevékenységek
   • Intézmények fűtési, hűtési, szellőztetési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése.
   • Napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához.
  • Járulékos feladatok (beleértve projekt menedzsmentet, mérnöki feladatokat, a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét is)

Egyéb feltételek:

 • Kizárólag energiahatékonysági fejlesztés támogatható. Új építés, bővítés nem támogatható.
 • Egy támogatási kérelem keretében több épület fejlesztése támogatható.
 • Jelen felhívás keretében az alábbi épületek fejlesztései támogathatók:
 • a kedvezményezett tulajdonában vagy vagyonkezelésében álló épületek, vagy
 • az állam, más egyházi jogi személy, vagy önkormányzat tulajdonában álló épületek, amennyiben ezekre vonatkozóan a kedvezményezett egyházi intézmény a fenntartási időszak végéig tartó vagyonkezelési, bérleti vagy használati szerződéssel rendelkezik.
 • Lakó- vagy lakás célú, vagy hitélet gyakorlását szolgáló ingatlanok fejlesztései nem támogathatók.
 • Gazdasági tevékenység céljára használt ingatlan fejlesztései nem támogathatók.

Benyújtásra nyitva álló időszak: 2019. október 1-től legkésőbb 2020. január 31.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • 2019. október 1-től 2019. október 7-ig
 • 2019. november 11-től 2019. november 18-ig
 • 2020. január 24-től 2020. január 31-ig.

A Projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam a Támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 12 hónap.

A sikeres kapcsolatfelvétel érdekében minden mező kitöltése szükséges.