PBKIK_Védjegy_kamara_protask PBKIK_BNI_protask
Pineapple

Innovatív munkahelyek, biztosítása eszközbeszerzéssel akár 50%-os intenzitással!

A felhívás célja:

A program célja, hogy a KKV-k intenzív kapacitásbővítő és technológiai fejlesztésének támogatása által1 (mint például eszközvásárlás, ingatlan beruházás) elősegítse a szektor versenyképességének és termelékenységének növelését, amely során a vállalkozás az új technológia alkalmazása érdekében a munkavállalók képzettségi szintjét is növeli, ezáltal is elősegítve egy magasabb hozzáadott értékű termék létrehozását, amely egyúttal pozitívan hat a munkabérekre is, lehetővé téve azok tartós emelkedését.

A támogatás intenzitása: maximum 50% (regionális elhelyezkedéstől és vállalatmérettől függően)

Igényelhető előleg: 50%

Támogatás mértéke:

Regionális beruházási támogatás esetén:

minimum 10 millió Ft, maximum 150 millió Ft,

hátrányos helyzetű térségben maximum 200 millió Ft.

Támogatható tevékenységek:

  •  Új tárgyi eszközök és immateriális javak költségei számolhatók.
  • Az immateriális javak esetében a szellemi termékek körén belül csak a szabadalom, a használati minta, a védjegy, a szoftver és a know-how felhasználásának díja számolható el.
  • Új épület, épületrész felépítésével kapcsolatos építési költségek, valamint ezen ingatlanok rendeltetésszerű használatának előfeltételét jelentő, jogszabályban nevesített (víz- és csatornahasználati, villamos-fejlesztési, gázelosztó vezetékre vonatkozó hálózatfejlesztési) hozzájárulások vehetők figyelembe. Más építési költség nem számolható el.
  • Ingatlanvásárlás.

Jogosultak Köre:

A pályázaton kizárólag Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező KKV-k, melyek az alábbi vállalkozási formák egyike szerint működnek:

  • gazdasági társaság, valamint egyes jogi személyek vállalata,
  • a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény szerinti fióktelepe,
  • az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Evtv.) szerinti egyéni vállalkozó.

Kötelező vállalások:

A pályázó vállalja a technológiai fejlesztéssel érintett beruházás útján a bértömeg növelését, évente 10%-os béremelést hajt végre a beruházás befejezését követő harmadik üzleti év végéig.

A pályázó vállalja, hogy a beruházással összhangban (saját forrásból és/vagy esetlegesen elérhető egyéb pályázat segítségével) szükség esetén biztosítja a munkavállalók képzését az alkalmazott technológia (megfelelő végzettség) magas színvonalú használata érdekében.

A pályázónak vállalnia kell a beruházás megvalósítását követően a pályázat benyújtása előtti 12 hónapban – csekély összegű támogatás esetén a beruházással érintett telephely szerinti, regionális beruházási támogatás esetén a régióban található valamennyi telephelyén -foglalkoztatott munkavállalója átlagos statisztikai állományi létszámára és az esetlegesen a beruházáshoz kapcsolódó létszámbővítés eredményeként felvett többletlétszámára együttesen vonatkozóan legalább 2 éves folyamatos foglalkoztatási kötelezettséget (az éves átlagos statisztikai állományi létszámot megtartva).

Biztosítékok köre:

A kedvezményezettnek rendelkeznie kell az alábbi anyagi biztosítékok egyikével vagy azok kombinációjával, amelynek legkésőbb a támogatói okirat kiadásáig rendelkezésre kell állnia.

Biztosíték lehet az odaítélt támogatás összegének:

  • 120%-át jelentő, pénzintézet által vállalt, feltétel nélküli és visszavonhatatlan garancia, vagy
  • 150%-át kitevő forgalmi értéken megállapított első ranghelyű jelzálogjog, melynek zálogtárgya csak permentes, forgalomképes, nem lakás céljára szolgáló ingatlan lehet.

Benyújtásra nyitva álló időszak: 2019. október 07. napjától 2020. február 29. napjáig.

A sikeres kapcsolatfelvétel érdekében minden mező kitöltése szükséges.