PBKIK_Védjegy_kamara_protask PBKIK_BNI_protask
Pineapple

Megjelent! Önkormányzatok társulásai, tulajdonában lévő utak, hidak, valamint kerékpárforgalmi létesítmények felújítására, akár 40 millió forint támogatás a Magyar Falu Program keretein belül!

Az intézkedés célja

A Miniszterelnökséget vezető miniszter pályázatot hirdet a Magyar Falu Program keretében Magyarország területén működő 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések önkormányzatai/ önkormányzatok társulásai, tulajdonában lévő utak, hidak, valamint kerékpárforgalmi létesítmények esetén az önkormányzat és/vagy a Magyar Állam tulajdonában lévő kerékpárforgalmi létesítmények fejlesztésének támogatására.

A támogatás intenzitása: 100%

Előleg: 100%

A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege: 40 millió forint

Pályázatra jogosultak köre:

Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén:

 • azok a települések, ahol az állandó lakosság száma 5000 fő, vagy ez alatti, a 2020. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján;

Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén:

 • azok a társulások, amelyeknek a fejlesztés helye szerinti tagtelepülésén az állandó lakosság száma 5000 fő, vagy ez alatti, a 2020. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján

Önállóan támogatható tevékenységek:

Belterületi és/vagy külterületi

 • utak építése, felújítása, szilárd burkolattal2 történő ellátása, portalanítás, valamint földút kaviccsal vagy kőzúzalékkal történő leszórása, földút szilárd burkolattal való ellátása;
 • hidak építése, felújítása, korszerűsítése;
 • kerékpárforgalmi létesítmények építése, felújítása az alábbiak szerint:
  • az önkormányzatok 100%-os tulajdonában lévő belterületi és külterületi kerékpárforgalmi létesítmények építése és felújítása;
  • a Magyar Állam tulajdonában (a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében) lévő kizárólag belterületi kerékpárforgalmi létesítmények felújítása.

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek maximum 6 millió forint összeghatárig:

 • a fejlesztéssel érintett útszakasz műtárgyainak felújítása, korszerűsítése;
 • út, híd és környezetében lévő, a fejlesztéshez kapcsolódó nyílt és zárt vízelvezető rendszer felújítása, korszerűsítése, kialakítása;
 • út, híd tartozékainak felújítása, korszerűsítése, forgalomtechnikai létesítmények felújítása, korszerűsítése (pl. jelzőtábla, jelzőlámpa cseréje, útburkolati jelek kialakítása, gyalogosvédő létesítmények felújítása);
 • kerékpárforgalmi létesítmény tartozékainak (kerékpárforgalmi létesítményhez tartozó közúti jelzőtábla, pihenőhely, biztonsági berendezés) felújítása, korszerűsítése;
 • komplex terület-előkészítési munkák (pl. bontás, tereprendezés, kármentesítés, lőszermentesítés, régészeti feltárás, árokrendezés, átereszek felújítása, balesetveszélyes útszakaszok közlekedésbiztonsági fejlesztése, balesetveszélyes ívek korrekciója, rézsűk, útpadka, szegély kialakítása);
 • önállóan támogatható tevékenységek által megvalósított beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó zöldterület rekonstrukció, átalakítási munkák;
 • önállóan támogatható tevékenységek alapján a felújított útszakaszhoz közvetlenül kapcsolódó, önkormányzati tulajdonú ingatlanon lévő közhasználatú parkoló felújítása, kialakítása;
 • a fejlesztéssel érintett út és kerékpárforgalmi létesítmény által közvetlenül érintett területen, a beruházás során sérült vagy érintett közúthálózat burkolat, járda, kapubejáró, parkoló felület helyreállítása;
 • kerékpárforgalmi létesítmény építése, fejlesztése esetén szakértői vélemény által alátámasztott esetben támogatható keresztező közmű kiváltása, áthelyezése, illetve engedélyezéshez kötötten párhuzamos csapadékvíz csatorna kiépítése;
 • a fejlesztéssel érintett út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény esetén a megvilágításához kapcsolódó beszerzések közül kizárólag közlekedési útvonalak kereszteződéséhez kapcsolódó, az átkelések biztonságát fokozó megvilágítások beszerzése és elhelyezése;
 • eszközbeszerzés (szükséges forgalombiztonsági eszközök, berendezések);
 • a kivitelezést segítő ideiglenes forgalomirányító berendezések, forgalomelterelés költség

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:

 • előkészítési, tervezési tevékenységek (például: pályázati dokumentáció összeállítása, műszaki/építészeti tervdokumentáció elkészítése, tervezés, engedélyezés, hatósági eljárások költsége, közbeszerzési eljárás költségei);
 • a megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (például: műszaki ellenőrzés, projekt menedzsment költsége).

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenység:

 • Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása.

Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására 2021. március 31. és 2021. április 30. között van lehetőség.

A sikeres kapcsolatfelvétel érdekében minden mező kitöltése szükséges.