PBKIK_Védjegy_kamara_protask PBKIK_BNI_protask
Pineapple

Tervezet! – Kísérleti fejlesztések támogatása vállalkozások számára akár 100%-os intenzitással!

A felhívás célja:

A pályázati felhívás keretében a cél a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének ösztönzése, a kutatás-fejlesztési és innovációs aktivitás növelése az innovatív vállalkozások körében.

Igényelhető támogatási összeg: min. 50 millió max. 1000 millió Ft

Előleg: 50%

Támogatást igénylők köre:

Mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok.

 • amelyek, rendelkeznek legalább kettő lezárt (beszámoló alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
 • amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
 • amelyek nem tartoznak az EVA vagy KATA hatálya alá.

Költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezetek.

 • Költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.
 • Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezetek, amennyiben azok kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.

Kutatóhelyek, kutató-tudásközvetítő szervezetek.

Továbbá amelyek rendelkeznek a NKFI Hivatal kormányzati kutatási, fejlesztési és innovációs szakpolitikai szempontú támogató véleményével a jogszabályban megjelölt illetékes Hivatal által kiállított K+F tevékenységek arány meghatározását is tartalmazó igazolással.

Jogi forma szerint:

 • Kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
 • Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek
 • Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek

Gazdálkodási formakód szerint:

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 • 312 Központi költségvetési szerv
 • 342 Köztestületi költségvetési szerv
 • 381 Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv
 • 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
 • 573 Nonprofit részvénytársaság
 • 599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet

Önállóan támogatható tevékenységek:

 • Kísérleti fejlesztés: a meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, alakítása és felhasználása új vagy javított termékek, eljárások vagy szolgáltatások kidolgozása céljából. Ide tartozhatnak például az új termékek, eljárások vagy szolgáltatások fogalmi meghatározását, megtervezését és dokumentálását célzó tevékenységek is. (A kísérleti fejlesztés tevékenységen elszámolni kívánt költségeknek el kell érnie az elszámolható összköltségének legalább 50%-át)

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Ipari kutatás;
 • Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása;
 • Információs technológiai fejlesztés: hardver és szoftverbeszerzés;
 • A projekt céljához feltétlenül szükséges ingatlan beruházás;
 • Projekt előkészítési tevékenység;
 • Projektmenedzsment tevékenység;
 • Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása;
 • Általános (rezsi) költségek;
 • Piacra vitel támogatása;
 • Ingatlan beruházás;

Támogatás intenzitása:

 

Támogatási kategória   mikro- és kisvállalkozás középvállalkozás nagyvállalkozás
Kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás ipari kutatás 70% 60% 50%
ipari kutatás alábbi eseteiben:
 • vállalkozások közötti együttműködés
80% 75% 65%
kísérleti fejlesztés 45% 35% 25%
kísérleti fejlesztés alábbi eseteiben:
 • vállalkozások közötti együttműködés
60% 50% 40%
Csekély összegű támogatás (de minimis) 100%
Regionális beruházási támogatás Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl 70% 60% nem vehet igénybe
Közép-Dunántúl, valamint Pest megye egyes települései 55% 45% nem vehet igénybe
Nyugat-Dunántúl 45% 35% nem vehet igénybe
Piliscsaba, Pilisjászfalu 40% 30% nem vehet igénybe

Nagyvállalkozás regionális beruházási támogatást nem vehet igénybe.

Az előminősítési kérelmek benyújtása az NKFI Hivatalhoz vagy az SZTNH-hoz az alábbi ütemezés szerint lehetséges:

 • szakasz: 2021. február 1. – 2021. február 28.
 • szakasz: 2021. július 1. – 2021. július 30.
 • szakasz: 2021. december. 1 – 2021. december 30.

A támogatási kérelmek benyújtása 2021. március 1-től 2022. március 2-ig lehetséges.

A sikeres kapcsolatfelvétel érdekében minden mező kitöltése szükséges.