PBKIK_Védjegy_kamara_protask PBKIK_BNI_protask
Pineapple

TERVEZET! Kísérleti fejlesztések támogatása akár 45%-os intenzitással 50 millió forintig.

A felhívás célja a vállalati K+F+I tevékenység intenzitásának ösztönzését, a kutatás-fejlesztési és innovációs aktivitás növelését a tudás intenzív és innovatív vállalkozások körében. Továbbá az NKFIH előminősítéssel rendelkező vállalkozások rövid időn belül növelő kísérleti fejlesztési tevékenységek megvalósításának támogatása oly módon, hogy a támogatásban részesülők alkalmasak legyenek a korszerű, digitális vagy Ipar 4.0-as megoldások kifejlesztésére, gyártására, szállítására, és beüzemelésére közép- illetve nagyvállalkozások számára. További cél az S3 ágazati prioritásokhoz, valamint az intelligens technológiákhoz kapcsolódó projektek támogatása.

Igényelhető vissza nem térítendő támogatás: minimum 20 millió Ft, maximum 50 millió Ft.

A támogatás intenzitása: minimum 25%, maximum 45%.

Az önállóan támogatható tevékenységek

Kísérleti fejlesztés

 • Kísérleti fejlesztés: a meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, alakítása és felhasználása új vagy javított termékek, eljárások vagy szolgáltatások kidolgozása céljából. Ide tartozhatnak például az új termékek, eljárások vagy szolgáltatások fogalmi meghatározását, megtervezését és dokumentálását célzó tevékenységek is.
 • A kísérleti fejlesztéshez tartozhat az új vagy javított termékek, eljárások és szolgáltatások prototípusainak és kísérleti modelljeinek kidolgozása, illetve kiállítása, az ilyen termékeknek a tényleges működési körülményeket reprezentáló környezetben történő tesztelése és jóváhagyása abban az esetben, ha e tevékenységek elsődleges célja a véglegesnek még nem tekinthető termék, eljárás vagy szolgáltatás továbbfejlesztése. Ide tartozhat a kereskedelmileg felhasználható olyan prototípusok és kísérleti modellek kifejlesztése, amelyek kereskedelmi végterméknek minősülnek, mert előállításuk túlságosan költséges ahhoz, hogy az kizárólag demonstrációs és hitelesítési céllal történjen.
 • A kísérleti fejlesztésbe még akkor sem tartoznak bele azok a szokásos vagy időszakos változtatások, amelyeket meglévő termékeken, gyártósorokon, előállítási eljárásokon, szolgáltatásokon és egyéb folyamatban lévő műveleteken végeznek, ha e változtatások fejlesztésnek minősülnek.

Az elszámolható költségek köre

1. Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei:

 • Munkabér, megbízási díj;
 • Személyi jellegű egyéb kifizetések (bérjellegű juttatások, pl. munkába járás költsége, cafeteria);
 • Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok.

2. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei:

A piaci feltételek szerint harmadik féltől megrendelt kutatás-fejlesztési tevékenység díja.

 • Közfinanszírozású kutatóhelytól, vagy NAH által akkreditált szervezettől kizárólag a projekthez igénybe vett kutatás-fejlesztési szolgáltatás.Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj.
 • Közfinanszírozású kutatóhelytól vagy NAH által akkreditált szervezettől igénybe vett laborbérlet költségei, amennyiben közvetlenül a projekt folyamán merülnek fel.

3. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költség:

 • Anyagköltségek, amennyiben azokat közvetlenül a kutatás-fejlesztési tevékenységhez veszik igénybe.

Támogatást igénylők köre

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező mikro-, kis-, és középvállalkozások az alábbiak szerint:

 • legalább 2 lezárt, jóváhagyott, teljes (365 nap) üzleti évvel rendelkeznek,
 • éves átlagos statisztikai állományi létszámuk a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt és
 • kettős könyvvitelt vezetnek és
 • nem tartoznak a KATA, KIVA hatálya alá.

Gazdálkodási formakód szerint:

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 141 Európai részvénytársaság
 • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

Jelen Felhívásra kizárólag azok nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal jelen felhíváshoz kapcsolódóan kiállított kutatási, fejlesztési és innovációs szakpolitikai támogató véleményével rendelkeznek és korábban még egyszer sem kerültek benyújtásra a GINOP-2.1.9-20 Felhívásra.

Támogatásban nem részesíthetők

 • Amely támogatást igénylő a benyújtásakor nem rendelkezik a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs által a felhíváshoz kapcsolódóan kiállított kutatási, fejlesztési és innovációs szakpolitikai támogató véleményével, valamint amely a GINOP 2.1.9-20 felhívásra már nyújtott be támogatási kérelmet, illetve amely a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal felé benyújtott teljes dokumentációt nem csatolja.
 • Nem nyújthat be támogatási kérelmet az a szervezet, mely támogatásban részesült a GINOP 2 prioritás pályázati kiírások bármelyikében, vagy elbírálás alatt van a támogatási kérelme (beleértve a kifogáskezelési eljárást is).


Benyújtásra nyitva álló időszak: 2020. július 01-től 2020. augusztus 31-ig lehetséges.

GINOP-2.1.9-20

A sikeres kapcsolatfelvétel érdekében minden mező kitöltése szükséges.