PBKIK_Védjegy_kamara_protask   

Gyakornoki Program akár 10 millió forintos támogatással és 80%-os intenzitással!

Támogatás mértéke:

Igényelhető támogatási összeg: min. 2 300 000 Ft max. 10 000 000 Ft

Támogatási intenzitás: 80%

Előleg: 50%

Támogatást igénylők köre:

Mikro-, kis-, és középvállalkozások, SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek, szövetkezetek, amelyek

 • rendelkeznek legalább két lezárt teljes üzleti évvel
 • a pályázat benyújtását megelőző évben legalább 1 fő statisztikai létszámmal rendelkeztek
 • kettős könyvvitelt vezetnek
 • EGT területén vagy Mo.-n székhellyel, telephellyel rendelkeznek

Konzorciumi formában nincs lehetőség pályázni.

Támogatható tevékenységek köre:

 • Gyakornokok bérköltsége
  • 9 hónapon keresztül, min. bruttó 180.500,- Ft, max. 300.000,- Ft/ fő/ hónap + szoc.ho. járulék
 • Vállalati gyakornoki kapcsolattartó (mentor) tevékenység
  • 18 hónapon keresztül, maximum bruttó 80.000,- Ft/fő/hónap (br. bér+járulék összesen)
 • Egyéb költségek (a mentorra fordított összes költség max. 15%-a lehet)
  • adminisztrációs költségek (pl. könyvelő) (max. 1%)
  • kötelező nyilvánosság biztosítása (elszámolható költség max. 0,5%-a lehet
 • Beruházási költségek (elszámolható költség max. 25%-a)
  • eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése
  • ingatlan és infrastrukturális beruházás (az elszámolható költségek max. 10%-át tehetik ki)
  • anyagköltség (munkaruha, stb.) gyakornokonként max. 300.000,- Ft

A gyakornokokra vonatkozó előírások:

 • 25 év alatti az Ifjúsági Garancia rendszerben való regisztráláskor
 • Ifjúsági Garancia rendszerben regisztrált
 • iskolarendszerben, felnőttoktatás vagy felnőttképzés keretében szerzett OKJ szakképesítést
 • nem rendelkezik felsőfokú végzettséggel
 • a munkaviszony megkezdésekor nem dolgozik és nem is folytat felsőfokú tanulmányokat
 • támogatást igénylővel nem áll munkaviszonyban
 • 9 hónap támogatott foglalkoztatást követően 4,5 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettség
 • a pályázat benyújtása előtt maximum 30 nappal kezdhető meg a gyakornok(ok) foglalkoztatása

A vállalati gyakornoki kapcsolattartóra vonatkozó előírások:

 • 1-3 gyakornok esetében 1 fő, 4-6 gyakornok esetén 2 fő gyakornoki kapcsolattartó támogatható
 • gyakornoki kapcsolattartó legalább középfokú végzettségű, legalább két év munkatapasztalattal rendelkező szakember és legalább egy éves munkaviszonnyal kell rendelkeznie a pályázónál
 • gyakornokok munkájáról előrehaladási naplót vezet

Egyéb feltételek:

 • támogatásban nem részesíthető aki a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti évben KATA bevallással rendelkezik, vagy a támogatási kérelem benyújtásakor a KATA hatálya alatt áll.
 • saját tőke nem lehet negatív és a jogszabályban előírt legkisebb mérték alá nem csökkenhet
 • a projekt elszámolható összköltsége nem haladhatja meg a benyújtást megelőző év nettó árbevételét és mérlegfőösszegét
 • támogatás kizárólag új eszköz vásárlásához vehető igénybe
 • pontozásnál előnyt jelentő szempontok: kettőnél több teljes lezárt üzleti év, foglalkoztatottak létszáma növekedett az elmúlt két évben, tanulószerződéssel rendelkezik a benyújtást megelőző 3 évre vonatkozóan, 2 vagy több gyakornokot kíván foglalkoztatni a projekt keretében, a pályázó árbevétele a benyújtást megelőző két évben növekedett, a mentorok (gyakornoki kapcsolattartók) 2 évnél több munkaviszonnyal rendelkeznek a pályázónál.

Pályázathoz csatolandó mellékletek:

 • Szakképzési Centrum által kiadott igazolás a kapcsolatfelvételről
 • Önéletrajzok a vállalati gyakornoki mentor(ok) esetében
 • Aláírt Europass önéletrajzok (gyakornokok és kapcsolattartók)
 • Utolsó lezárt üzleti évi beszámoló jóváhagyását igazoló taggyűlési jegyzőkönyv aláírt formában
 • 3 db árajánlat minden költségtétel alátámasztására
 • aláírási címpéldány
 • benyújtást megelőző 2 év NAV-bevallásának statisztikai létszámot tartalmazó oldala (1529 és 1629)
 • ingatlan beruházás esetén (ha releváns): bérleti szerződés, megállapodás osztatlan közös tulajdonról, tulajdonostársak hozzájárulása, építési engedély vagy nyilatkozat építési engedély mentességről, engedélyköteles tevékenység esetén építési tervdokumentáció

A támogatási kérelmek benyújtása 2018. augusztus 31. 8:00 és 2018. október 1. 14:00 között lehetséges.

Érdeklődöm a pályázati felhívás kapcsán:

A sikeres kapcsolatfelvétel érdekében minden mező kitöltése szükséges.

Gyakornoki pályázat