PBKIK_Védjegy_kamara_protask PBKIK_BNI_protask
Pineapple

Akár 800.000,- euró támogatás közép és nagyvállalatok számára!

A felhívás indokoltsága és célja:

Magyarország új támogatási programot hirdetett meg a gazdaság újraindításához, amellyel segítséget kíván nyújtani a koronavírus-járvány kitörése által nehéz helyzetbe kerülő vállalkozások számára a bevétel kieséseik és likviditási problémáik leküzdése érdekében.

A támogatás formája:

 • Vissza nem térítendő támogatás.
 • Előleg mértéke 100%.

A támogatás feltételei:

 • 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben levő vállalkozásnak, de a koronavírus járvány következtében azzá vált, vagy egyéb pénzügyi, gazdasági nehézségei támadtak.
 • A koronavírus járvány miatt, azzal okokozati összefüggésben az árbevétele, vagy a megrendelési állományának értéke legalább 25%-kal visszaesett.
 • Nem felelős a gazdasági visszaesésért és a tőle elvárható gondossággal járt el.
 • A felmerült veszteségekre nincs biztosítása vagy a biztosítás alapján nincs lehetőség a felmerült károk teljes megtérítésére.
 • Vállalja, hogy a bázislétszámát a beruházás befejezéséig, de legalább 2020. december 31-ig fenntartja.

A támogatás mértéke:

 • 150.000,- eurónak megfelelő forintösszegtől akár 800.000,- eurónak megfelelő forintösszegig.
 • A támogatás intenzitása 30 %-tól akár 50% is lehet.

Pályázók köre:

 • Közép- és nagyvállalatok számára elérhető.
 • Feldolgozó ipar/Üzleti szolgáltató központok.

Kizárt ágazatok:

 • acélipar;
 • hajógyártás;
 • szénipar;
 • szintetikusszál-ipar;
 • áruszállítás;
 • elsődleges mezőgazdasági termelés;
 • halászati és akvakultúra-ágazat;
 • energiatermelést, energiaszolgáltatást szolgáló projekthez;
 • kereskedelmi tevékenységhez;
 • koncesszióköteles körbe tartozó tevékenységet megvalósító projekthez;
 • turisztikai tevékenységre irányuló projekt;
 • exporttal kapcsolatos tevékenységek;

Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására 2020. december 31-ig van lehetőség.