PBKIK_Védjegy_kamara_protask PBKIK_BNI_protask
Pineapple

Mezőgazdasági üzemek és feldolgozó üzemek fejlesztése EU-s támogatásból!

Igényelhető támogatási összeg:

 • Egyéni projekt esetén: max 500 millió Ft.
 • Kollektív projekt esetén: max  maximum 1 milliárd Ft.

Felhívás célja: 

 • Erőforrás felhasználás hatékonyságának növelése.
 • Környezetvédelmi szempontok fokozottabb figyelembe vétele.
 • Megújuló erőforrások használatának támogatása.

Benyújtásra nyitva álló időszak:

 • 2018. február 19. – 2020. február 18.

Támogatás mértéke:

 • Az összes elszámolható költség 50%-a.
 • Közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a.
 • Fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek plusz 10%.
 • Kollektív módon végrehajtott projektek plusz 10%.

Támogatható tevékenységek:

Meglévő fóliaházak, üvegborítású növényházak, illetve meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, gombatermesztő létesítmények, komposztüzemek:

 • Külső hőszigetelése, nyílászáró korszerűsítése, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése.
 • Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése.
 • Temperált levegőjű létesítmények technológiai rendszereinek energetikai korszerűsítése.
 • Hűtőházak, hűtőtárolók, szabályozott légterű tárolóként való hasznosítását lehetővé tevő korszerűsítése.

Állattartó gazdaságok számára:

 • Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése.
 • Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszer korszerűsítése.
 • Világítási rendszerek korszerűsítése.
 • Beépített technológiai berendezések korszerűsítése.

Élelmiszeripari- és borászati üzemek számára:

 • Külső hőszigetelés, nyílászáró korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítés, létesítés.
 • Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszer korszerűsítése.
 • Világítási rendszerek korszerűsítése.
 • Technológiai folyamatok, gépek, berendezések energetikai korszerűsítése, energiatakarékos berendezések beszerzése.

Minden célterület esetében megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása:

 • Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból (napkollektorok, hőszivattyú, napelemes, szélenergia rendszerek telepítése).

Továbbá önállóan támogatható a meglévő épület elbontása és azonos funkciójú épület építése minimum 10%-os  energetikai javulással.

Általános elvárások:

 • Állattartó gazdaságban végrehajtott projekt esetén – támogatás kizárólag baromfifélék (házityúk, pulyka, kacsa, pézsmaréce, lúd, gyöngytyúk), szarvasmarhaféle (szarvasmarha és bivaly), sertés, juh, kecske, lófélék (ló, szamár, öszvér), húshasznosítású galamb, fürj, nyúl, méh és csincsilla tartásához kapcsolódó projekthez nyújtható.
 • Az energiafelhasználás csökkentését célzó tevékenységek esetén legalább 10% fajlagos energiahatékonyság javulás teljesítése elvárás.
 • A megvalósítandó megújuló energiaforrást hasznosító berendezés termelési kapacitása igazolhatóan legfeljebb annyi lehet, amennyi az adott fogyasztási hely villamosenergia-, illetve amennyi az adott helyrajzi számon elérhető fogyasztók együttes hőenergia fogyasztásának kielégítéséhez elegendő.

Kötelező vállalások:

 • Amennyiben a kedvezményezett munkavállalókat foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy a fenntartási időszak alatt fenntartja a bázislétszámot, valamint a foglalkoztatottak számának bővítésére tett vállalását.

Támogatást igénylők köre:

 • Mezőgazdasági termelők.
 • Termelői csoport és termelői szervezet.
 • Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások. (kizárólag 2. célterület esetében)

Jogosultsági feltételek:

Kertészeti üzem, állattartó gazdaság fejlesztésére!

Mezőgazdasági termelők:
 • 6000 EUR STÉ felett,  ÉS 
 • min. 50% mezőgazdasági árbevétel
Termelői csoport és Termelői szervezet:
 • Tagok összeszámolt adatai alapján a fenti kritériumok (a 6000 STÉ-t elég legalább a tagok felének igazolni)

Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások.

Élelmiszeripari, borászati üzemek fejlesztésére.

Mezőgazdasági termelők:

 • Min. 50% mezőgazdasági árbevétel, ÉS 
 • Annex I alaptevékenység, illetve TEÁOR 1102 (szőlőbor termelése) alapján  0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoport, ÉS
 • 2016 jan. 1. óta folytatott feldolgozóipari alaptevékenység VAGY Mezőgazdaság termék értéknövelés és/vagy Borászat TO-val rendelkeznek.
Termelői csoport és Termelői szervezet:
 • Tagok összeszámolt adatai alapján a fenti kritériumok.
Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások:
 • Egy teljes lezárt üzleti év ÉS
 •  Annex I feldolgozás, előállítás, kiszerelés, tárolás alaptevékenység, illetve TEÁOR 1102 (szőlőbor termelése) alapján  0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoport, ÉS
 • A támogatási kérelemmel érintett élelmiszeripari alaptevékenységük kizárólag Annex I. termék, illetve TEÁOR 1102 (szőlőbor termelése) kizárólag 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul;
 • 2016 jan. 1. óta folytatott feldolgozóipari alaptevékenység VAGY VP3-4.2.1-15 Mezőgazd .termék értéknövelés és/vagy VP3-4.2.2-16 Borászat Támogatói Okirattal rendelkeznek.

Projekt területi korlátozása:

 • Megvalósítási területe Magyarország.

A legközelebbi értékelési határnap:

2019. év február hó 19. nap

Érdeklődöm a pályázati felhívás kapcsán:

A sikeres kapcsolatfelvétel érdekében minden mező kitöltése szükséges.


A pályázatírást és a teljes megvalósítási menedzsmentet eredmény orientált konstrukcióban vállaljuk pécsi irodánkban. Keressen fel minket még ma!