PBKIK_Védjegy_kamara_protask PBKIK_BNI_protask
Pineapple

Megjelent! 100%-os támogatás ingatlanberuházásra, eszközbeszerzésre, programszervezésre továbbá gépjárműbeszerzésre a Magyar Falu Program keretein belül!

Az Intézkedés célja:

A Miniszterelnökséget vezető miniszter pályázatot hirdet a Magyar Falu Program keretében megvalósuló civil programelem – civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatásáról szóló 1737/2019. (XII. 19.) Korm. határozat alapján a civil közösségi tevékenységek és azok végzéséhez szükséges feltételek támogatására.

A támogatás lebonyolításával összefüggő feladatok ellátásában a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. vesz részt.

A támogatás intenzitása: 100%

Előleg: 100%

A maximálisan igényelhető támogatási összeg:

 • Civil szervezetek ingatlanberuházási, felújítási támogatása – 6.000.000,- forint.
 • Civil szervezetek gépjárműbeszerzési támogatása – 5.000.000,- forint.
 • Civil szervezetek eszközbeszerzési támogatása – 2.000.000,- forint.
 • Civil szervezetek programszervezési támogatása – 2.000.000,- forint.

Pályázatra jogosultak köre:

Pályázatot nyújthat be az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.) 2. § 6. pont b) és c) alpontja szerinti egyesület és alapítvány, ha

 • a bíróság 2019. december 31-éig nyilvántartásba vette,
 • rendelkezik a 2018. vagy 2019. évi lezárt évről szóló, az Országos Bírósági Hivatalnál letétbe helyezett számviteli beszámolóval és
 • székhelye és működése olyan magyarországi településen van, amelynek – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv által az adott település tekintetében 2020. január 1-jén nyilvántartott – lakosságszáma 5000 fő vagy ez alatti.

Önállóan támogatható tevékenységek:

 • Civil szervezetek ingatlanberuházási, felújítási támogatása – FCA-KP–1–2020/1
 • Civil szervezetek gépjárműbeszerzési támogatása – FCA-KP–1–2020/2
 • Civil szervezetek eszközbeszerzési támogatása – FCA-KP–1–2020/3
 • Civil szervezetek programszervezési támogatása – FCA-KP–1–2020/4

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:

 • Pályázati dokumentáció összeállítása;
 • Projektmenedzsment;
 • Műszaki/építészeti tervdokumentáció elkészítése;
 • Tervezés, engedélyezés;
 • Hatósági eljárások;
 • Független műszaki ellenőri szolgáltatás és a kapcsolódó engedélyek és egyéb hatósági díjak.

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenység:

 • A nyilvánosság tájékoztatásával kapcsolatos kötelezettség-teljesítés költségei

Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására 2020. július 1. és 2020. augusztus 7. 12 óra 00 perc között van lehetőség.

A sikeres kapcsolatfelvétel érdekében minden mező kitöltése szükséges.