PBKIK_Védjegy_kamara_protask PBKIK_BNI_protask
Pineapple

Beadható! Orvosi szolgálati lakás építésének támogatása a Magyar Falu Program keretein belül.

Az Intézkedés célja:

Az orvosi szolgálati lakás program célja az 5000 fő, vagy ez alatti állandó lakosságszámmal rendelkező helyi önkormányzatoknál vagy önkormányzati társulásoknál orvosi (kizárólag háziorvos, házi gyermekorvos) feladatot ellátó személy részére lakhatás biztosításának támogatása. Az önkormányzat számára ingatlanvásárlást, illetve ezen ingatlanon a Támogató által biztosított tervek alapján új lakóingatlan építését segíti, amely ingatlant az orvos (és családja) számára az önkormányzat szolgálati lakásként rendelkezésre bocsát a közfeladat betöltésének idejére.

A támogatás intenzitása: 100%

Előleg: 100%

A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege:

Az igényelhető támogatás mértékének alsó és felső határa nem került meghatározásra.

Pályázatra jogosultak köre:

Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén:

  • azok a települések, ahol az állandó lakosság száma 5000 fő, vagy ez alatti a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.

Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén:

  • azok a társulások, amelyek a fejlesztés helye szerinti tagtelepülésének az állandó lakosság száma 5000 fő, vagy ez alatti a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.

Önállóan támogatható tevékenységek:

Orvosi szolgálati lakás építése

Azon önkormányzatok nyújthatnak be pályázatot, ahol az orvosi praxis tartósan (a pályázat benyújtásának időpontjától számított legalább hat hónapja) betöltetlen, és az önkormányzat a pályázat benyújtásának időpontjában már rendelkezik háziorvossal és vagy orvosi szolgáltatóval kötött feladat-ellátási előszerződéssel.új szolgálati lakás építése

Önállóan nem támogatható tevékenységek

  • Projekt-előkészítési, tervezési költségek
  • Közbeszerzési eljárások lefolytatása
  • Műszaki ellenőri szolgáltatás
  • Projektmenedzsment költsége
  • Tájékoztatás és nyilvánosság költségei

Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására 2020. március 31. napjától folyamatosan van lehetőség.

A sikeres kapcsolatfelvétel érdekében minden mező kitöltése szükséges.