PBKIK_Védjegy_kamara_protask PBKIK_BNI_protask
Pineapple

Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása.
A támogatási kérelmek benyújtására nyitva álló idő lezárult.

Igényelhető támogatási összeg:

 • vissza nem térítendő támogatás: 1 millió Ft – 24 millió Ft
 • kedvezményes kamatozású (támogatott) kölcsön: 1,25 millió Ft – 37,5 millió Ft

Támogatási kalkulátor számítja a pályázó cég nettó árbevétele, alkalmazotti létszám és bevezetni tervezett modulok száma alapján.

Az igényelhető vissza nem térítendő és a kölcsön együttes támogatástartalma összesen nem haladhatja meg az adott támogoatási kérelemben igényelhető maximumokat.

Támogatás intenzitása:

A projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 75 millió Ft lehet.

a) minimum 10% önrész biztosítása kötelező

b) A vissza nem térítendő támogatás összege: min. 1 millió Ft, max. 24 millió Ft lehet, ha a támogatási kérelem mind a két célterületet egyaránt érinti.

 • Helyben telepített saját szoftver célterületet érintő (rész)támogatási kérelem esetén max. 16 millió Ft
 • Felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterületet érintő (rész)támogatási kérelem esetén max. 8 millió Ft
  • A GINOP 3.2.1 projekt keretében megszerzett „Digitálisan felkészült vállalkozás” minősítés és a 3.2.1 projektben létrehozott voucher rendszerben megtalálható (minősített) infokommunikációs üzleti megoldás, rendszer megrendelése esetén:
   • az összes elszámolható költség 40%-a lehet
   • egyéb támogatást igénylő esetében 35%-a lehet

c) A kölcsön összege: 1,25 millió Ft, max. 37,5 millió Ft (utóbbi csak akkor, ha mindkét célterületet egyaránt érinti a támogatás)

 • Helyben telepített saját szoftver bevezetése esetén max. 25 millió Ft
 • A felhőalapú szolgáltatások bevezetése esetén max. 12,5 millió Ft
  • A GINOP 3.2.1 projekt keretében megszerzett „Digitálisan felkészült vállalkozás” minősítés és a 3.2.1 projektben létrehozott voucher rendszerben megtalálható (minősített) infokommunikációs üzleti megoldás, rendszer megrendelése esetén:
   • az összes elszámolható költség 50%-a lehet
   • egyéb támogatást igénylő esetében 55%-a lehet

d) A visszatérítendő támogatás összege meg kell, hogy haladja a vissza nem térítendő támogatás összegét.

Előleg: 50%, de legfeljebb 12 millió Ft

Benyújtási határidő:

A támogatási kérelmek benyújtására a 2020. március 16-ig van lehetőség.

A jogosult pályázatok támogatása egyszerűsített eljárásrendben történik, beérkezési sorrendben.

Támogatást igénylők köre:

 • mikro-, kis- és középvállalkozások
 • egy lezárt, teljes üzleti évvel rendelkező vállalkozások
 • akiknek a legutolsó lezárt, teljes üzleti évben az átlagos statisztikai állománya minimum 2 fő volt
 • a kevésbé fejlettnek minősülő régióban székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkeznek és ott legalább egy fő állandó foglalkoztatottat alkalmaznak vagy alkalmazni fognak
 • amelyek képesek teljesíteni a Felhívásban részletezett műszaki-szakmai feltételeket

Jogi forma szerint:

 • kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok
 • egyéni vállalkozók, egyéni cégek
 • szövetkezetek

Gazdálkodási formakód szerint:

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 121 Szociális szövetkezet
 • 123 Iskola szövetkezet
 • 124 Agrárgazdasági szövetkezet
 • 129 Egyéb szövetkezet
 • 141 Európai részvénytársaság (SE)
 • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 • 228 Egyéni cég
 • 231 Egyéni vállalkozó

A projekt területi korlátozása:

 • csak a kevésbé fejlett régiók területén megvalósítani tervezett projektekre nyújthatók be támogatási kérelmek
 • projekt több helyszínen is megvalósítható, minden megvalósítási helyszínnek a kevésbé fejlett régiókban kell lennie
 • megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet
 • nem támogatható a Közép-Magyarország régió (Budapest, illetve Pest megye) területén megvalósuló fejlesztés
 • a projekt keretében tervezett minden tevékenységnek, a költségek felmerülésének a megvalósítás helyszínén kell történnie.
 • a megvalósítás helyszínének működő telephelynek/fiókteleptelepnek kell lennie

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

A konstrukcióban két célterületre lehet együttesen vagy külön-külön támogatási kérelmet benyújtani:

 • Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések támogatása – on-premise vagy in house módon, vagyis vállalkozáson belül történt üzleti IKT rendszer, illetve alkalmazás bevezetés (helyben telepített saját szoftver bevezetése).
 • Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) és egyéb online vállalati szolgáltatások, megoldások terjesztése és bevezetése a kkv-k körében (felhőalapú szolgáltatások bevezetése).

Mindkét célterület esetében azon üzleti IKT megoldások támogathatóak, melyek az alábbi funkcionális területekre vonatkoznak:

 1. Vállalati CRM, értékesítés terület;
 2. Gyártási terület;
 3. Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés;
 4. Kontrolling és döntéstámogatás;
 5. Beszerzési, logisztikai terület;
 6. Táv- és csoportmunka támogatás;
 7. Pénzügyi, számviteli terület;
 8. Internetes értékesítés (Vállalati webáruház)
 9. Internetes megjelenés (Vállalati portál);
 10. Munkafolyamat-irányítási megoldás (workflow);
 11. Elektronikus iratkezelési megoldás;
 12. Tudásmenedzsment specializált megoldás;

Kizárólag a helyben telepített saját szoftver esetében az alábbi üzleti IKT megoldások támogathatóak:

 1. Adott funkcionális területhez kapcsolódó mobil technikát használó rendszer/megoldás;
 2. Térinformatikai és földrajzi információs (GIS) specializált rendszer;
 3. RFID technológiát alkalmazó specializált rendszer;

Kizárólag a felhőalapú szolgáltatások esetében az alábbi üzleti IKT megoldások támogathatóak:

 1. Online (elektronikus) fizetési megoldás;
 2. Szolgáltatásmenedzsment
 1.  Az 1-17. funkcionális területekből legalább két funkcionális terület kell, hogy kiválasztásra kerüljön, továbbá a helyben telepített saját szoftver bevezetése esetében 8-15. funkcionális terület csak az 1-7. funkcionális terület közül választott támogatható tevékenységgel együtt, illetve a felhőalapú szolgáltatások bevezetése esetében 9-12 és 16-17. funkcionális terület csak az 1-8 funkcionális terület közül választott támogatható tevékenységgel együtt pályázható
 2. A 8. Internetes értékesítés (Vállalati webáruház) és a 9. Internetes megjelenés (Vállalati portál) funkcionális  területek  együttesen  nem  pályázhatóak.

Elszámolható költségek:

Csak a helyben telepített saját szoftver bevezetése célterületre vonatkozó fejlesztés / (rész)projekt esetén:

a) Immateriális javak beszerzésének költsége (a célterület költségének min. 40%-át el kell érni, de max 90%)

Mindkét célterületre vonatkozó fejlesztés / (rész)projekt esetén:

b) Eszközbeszerzés költségei: Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó IT és telekommunikációs eszközök költségei

 • közvetlenül a megvalósításhoz rendelhető hardver eszközök bekerülési értéke minimum nettó 30.000 Ft összegűnek kell lenniük
 • A beszerzésre kerülő (hardver) eszközök összes költsége nem haladhatja meg az összes elszámolható költség 20%-át
 • az okostelefonok és tabletek mennyisége együttesen nem haladhatja meg a támogatást igénylő szervezet támogatási kérelem beadásakor meglévő létszámának maximum 50%-t vagy az elszámolható költségek maximum 10%-t
 • az okostelefonok és tabletek beszerzési ára darabonként nem lehet magasabb, mint nettó 120.000 Ft

A helyben telepített saját szoftver bevezetése célterületre vonatkozó fejlesztés / (rész)projekt esetén:

a) Szakértői szolgáltatások költségei (célterületre jutó összes elszámolható költség minimum 10%-ának kell lennie és nem haladhatja meg a helyben telepített saját szoftver bevezetése célterületre jutó összes elszámolható költség 50%-át.), max nettó 96 000 Ft/embernap

A felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterületre vonatkozó fejlesztés / (rész)projekt esetén:

b) infokommunikációs szolgáltatás költségei (specifikációk, tesztelés, integráció, migráció, testreszabás, stb.)

c) képzésekhez kapcsolódó költségek (betanítás, e-larning tananyagok, implementáláshoz szükséges oktatás)

(e célterületre jutó összes elszámolható költség max. 25%-a) max nettó 96 000 Ft/embernap

d) bérleti díj: felhőalapú és egyéb online üzleti szolgáltatás bérleti díja max 22 hónapra

Mindkét célterület esetén:

a) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költségei (max. 0,5%)

Egyéb elvárások

A c) pontban foglalt feltételt kötelezően kell vállalnia, a) és b) pontban foglalt feltételek közül egy vállalást kell választania:

 1. Üzemi eredmény növekedése (el kell érnie elnyert támogatás értékének legalább 25%-át)
 2. Elektronikus értékesítésből származó éves nettó árbevétel növekedése (az elektronikus értékesítésből származó éves nettó árbevétel növekedésének el kell érnie a támogatás értékének legalább 120%-át.)
 3. A támogatott vállalatnál a támogatási kérelem keretében bevezetett vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelmi modulok, felhőalapú online üzleti szolgáltatások száma (a támogatási kérelemben vállalt érték)

Kölcsön kondíciói:

Kamat: 1%/év
Rendelkezésre tartás, előtörlesztés, szerződésmódosítás: díjtalan
A kölcsön futamideje: A Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 8 év, amely az esetleges türelmi és rendelkezésre tartási idővel együtt értendő.
Rendelkezésre tartási idő: Nem lehet több mint a kölcsönszerződés megkötésétől számított maximum 36 hónap.
Türelmi idő: A rendelkezésre tartás végétől számított max. 6 hónap, de legfeljebb a szerződéskötéstől számított 42 hónap.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

Fenntartási kötelezettség: a projekt megvalósításától számított 3 év.

GINOP-3.2.2-16

A sikeres kapcsolatfelvétel érdekében minden mező kitöltése szükséges.

GINOP-3.2.2-16