PBKIK_Védjegy_kamara_protask PBKIK_BNI_protask
Pineapple

Eszközbeszerzés vállalkozások számára akár 70%-os intenzitással 40 millió forintig!

A felhívás célja:

A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a jelen kiírásban megjelölt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési kapacitásainak bővítése és technológiai modernizációjának támogatása, amely során korszerű termék előállítási képességek megteremtésének és bővítésének céljából lehetőség nyílik a modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítására, a szektor szereplői számára a versenyképesség feltételeinek megteremtésére, fenntartására.

Elnyerhető vissza nem térítendő támogatás: 5-40 millió Ft*

A támogatás intenzitása: minimum 35%, maximum 70% régiótól és vállalkozásmérettől függően.

Támogatási kategória középvállalkozás mikro- és kisvállalkozás
Nyugat-Dunántúl 35% 45%
Közép-Dunántúl 45% 55%
Dél-Dunántúl 60% 70%
Észak-Magyarország 60% 70%
Észak-Alföld 60% 70%
Dél-Alföld 60% 70%

Önállóan támogatható tevékenységek:

 • Új eszközök, gépek beszerzése, (min. a projekt teljes költségének 50%-a) (kiadott VTSZ lista szerint)

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Információs technológia-fejlesztés; (max. a projekt teljes költségének 40%-a) (kiadott TESZOR lista szerint)
 • Gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések (max. a projekt teljes költségének 10%-a)

Támogatást igénylők köre:

 1. Mikro-, kis-, és középvállalkozások,rendelkezik legalább 3 lezárt, teljes üzleti évvel (vagy: 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása)
 2. éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző két lezárt, teljes üzleti évben mindegyikében minimum 1 fő volt, (vagy: 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása)
 3. amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
 4. legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének összege meghaladja a projektjének az elszámolható összköltségét.
 5. amelyek akkreditált klaszter tagsággal rendelkeznek (2019. augusztus 15. előtti dátummal rendelkezik AK tagsággal, amit a projekt megvalósítási időszaka végéig fenntartani szükséges )

vagy az alábbi TEÁOR szám szerinti főtevékenységgel rendelkeznek, mely egyben a projekt fejlesztendő tevékenysége is

 • TEÁOR 26 (Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása)
 • TEÁOR 27 (Villamos berendezés gyártása)
 • TEÁOR 28 (Gép, gépi berendezés gyártása)
 • TEÁOR 3250 (Orvosi eszköz gyártása)

A támogatást igénylőnek a fent öt szempontban szereplő kritériumok mindegyikének meg kell felelnie.

Benyújtásra nyitva álló időszak: 2019. november 21. napjától 2020. február 13. 12:00 óráig lehetséges.

*a támogatás bizonyos feltételek teljesülése esetén részben, vagy teljes egészében vissza nem térítendő támogatássá alakul a fenntartási időszak eredményességi visszaméréseinek függvényében

GINOP-1.2.10-19

A sikeres kapcsolatfelvétel érdekében minden mező kitöltése szükséges.